Keynote - Ändra ett diagram från en typ till en annan

background image

Ändra ett diagram från en typ till en annan

Du kan när som helst ändra diagramtypen. I en del diagramtyper används dock rad-
och kolumndata på ett annat sätt, vilket beskrivs nedan.

Så här ändrar du ett diagram från en typ till en annan:

1

Markera diagrammet.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och

välj sedan en annan diagramtyp från den popupmeny som visas när du klickar på
diagramsymbolen uppe till vänster.
Om du byter till ett cirkeldiagram representeras den första datapunkten i varje serie av
en tårtbit.

142

Kapitel 9

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 9

Skapa diagram med data

143

Om du byter till ett punktdiagram kräver varje punkt i diagrammet två värden. Om
diagrammet baseras på ett udda antal rader eller kolumner plottas inte den sista raden
eller kolumnen.
Om du byter till ett liggande eller stående stapeldiagram, ytdiagram eller
linjediagram motsvarar varje serie i det nya diagrammet av en rad eller kolumn i
diagramdataredigeraren.
Om du byter till en 3D-version av ett diagram finns det i diagramgranskaren verktyg du
kan använda till att hantera objektdjup, belysning, med mera.

Om du har använt formatering på diagrammet du ändrar kanske formateringen
inte används på det nya diagrammet. Färgfyllningsattributet för datapunktelement
(staplar, tårtbitar, osv.) har t.ex. olika förvalt värde för varje typ av diagram. Om du
ändrat fyllningsfärgen i ett stående stapeldiagram och sedan ändrar diagrammet till
ett liggande stapeldiagram behålls inte fyllningsfärgen. Beroende på typ av diagram är
de attribut som kan återgå till den förvalda stilen värdeetiketter och värdeetiketternas
placering, textstil, seriestreck, serieskugga, seriefyllning, datapunktsymboler och
datapunktfyllningar.

När du ändrar en diagramtyp och den nya och den gamla typen delar vissa attribut
ändras inte dessa attribut. Delade attribut är axlar, linjer, gradmarkeringar, axeletiketter,
visa minimivärde, numeriskt format, ramar, rotation, skuggor och 3D-belysning. Läs
”Formatera diagram” på sidan 144 för mer information.

Liggande och stående stapeldiagram och kumulativa liggande och stående
stapeldiagram har samma attribut med undantag för värdeetikettplaceringen.
Liggande och stående stapeldiagram har också olika fyllningsfärger.

Skuggor för 3D-diagram är gemensamma för alla diagramtyper.