Keynote - Visa felstaplar i diagram

background image

Visa felstaplar i diagram

Du kan visa felstaplar runt datapunkter i alla diagramtyper med undantag för
cirkeldiagram. Välj mellan olika linjeslut och färger i grafikgranskaren.

Så här visar du felstaplar för datapunkterna i en markerad serie:

1

Klicka på Serier i diagramgranskaren och sedan på Avancerat längst ner i

granskningsfönstret. Klicka sedan på Felstaplar.
För punktdiagram kan du använda felstaplar för båda dataserierna. Du ställer in dem
separat genom att följa anvisningarna för båda axlarna.

2

Välj hur du vill att felstaplarna ska visas från popupmenyn:

Positiva och negativa: Visar fullständiga felstaplar, både ovanför och under varje
datapunkt.
Endast positiva: Visar endast den del av felstapeln som ligger ovanför datapunkten.
Endast negativa: Visar endast den del av felstapeln som ligger under datapunkten.

3

Från den andra popupmenyn väljer du vilken typ av felstapel du vill visa:

Fast värde: Visar en felstapel med samma absolutvärde för alla datapunkter. Ange ett
värde i det intilliggande fältet.
Procent: Visar felstaplar med ett fast procentvärde för varje datapunktvärde. Ange ett
procentvärde i fältet bredvid.

background image

Standardavvikelse: Visar felstaplar baserade på standardavvikelsen i
datauppsättningen. Ange ett värde för standardavvikelse i fältet bredvid.
Standardfel: Visar standardfelstaplar.
Anpassat: Låter dig ställa in felstaplar baserade på villkor du anger. I fältet Positivt
anger du hur högt upp över datapunkterna du vill att felstaplarna ska sträcka sig, i
fältet Negativ anger du hur långt ner under datapunkterna du vill att felstaplarna ska
sträcka sig.