Keynote - Visa datapunktsymboler i ytdiagram

background image

Visa datapunktsymboler i ytdiagram

I ytdiagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och romber) som
representerar datapunkter.

158

Kapitel 9

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 9

Skapa diagram med data

159

Så här visar du datapunktsymboler:

1

Markera en dataserie (ytform), klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen

för tabellgranskaren och sedan på Serier.

2

Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol.

3

Justera storleken på datapunktsymbolen genom att ange ett värde eller använda

stegreglaget i fältet bredvid.