Keynote - Formatera texten i diagramtitlar, etiketter och teckenförklaringar

background image

Formatera texten i diagramtitlar, etiketter och teckenförklaringar

Du kan ändra storleken och utseendet på diagram- och axeltitlar, axeletiketter,
datapunktetiketter och teckenförklaringar.

Så här formaterar du texten för etiketter och teckenförklaringar:

1

Beroende på vilken text du vill formatera väljer du lämpligt objekt:

Du formaterar alla diagramtitlar och diagrametiketter (men inte teckentabellen) genom
att klicka på diagrammet och ändra hela texten till valfritt typsnitt och valfri färg.
Du formaterar texten för alla datapunkter i endast en serie genom att markera textrutan
för en datapunkt i serien.
Du formaterar texten i en axeletikett genom att markera texten.
Du formaterar texten i alla serieetiketter genom att markera serieetikettrutan.
Du ändrar texten i teckenförklaringen för ett diagram genom att markera
teckenförklaringen.

2

Använd formatfältet eller fönstret Typsnitt till att formatera text.

Läs ”Ändra textstorleken” på sidan 52 och ”Göra text fet, kursiv eller understruken” på
sidan 50 för mer information.