Keynote - Formatera elementen i en dataserie i ett diagram

background image

Formatera elementen i en dataserie i ett diagram

Om du vill ändra serieelement markerar du först ett element i den serie du vill ändra.
Du gör de flesta ändringar med reglagen på panelen Serier i diagramgranskaren.

Så här fyller du markerade serieelement med speciellt designade färger och
texturer:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och

sedan på Diagramfärger.

2

Välj en fyllningstyp (t.ex. 3D-texturfyllning) från den första popupmenyn.

3

Välj en fyllningssamling (t.ex. Marmor eller Trä) från den andra popupmenyn.

4

Gör något av följande:

Om du vill fylla alla element i alla dataserier klickar du på Använd alla. Den första

Â

fyllningen används på element i den första serien, den andra fyllningen på element i
den andra serien, osv.

background image

Om du vill fylla element i en enskild dataserie drar du fyllningen till ett element

Â

(liggande eller stående stapel, osv.) i serien.

Lägg märke till att de här fyllningarna inte går att använda för linje- och punktdiagram.
Om du vill veta hur du formaterar serieelement i de diagramtyperna läser du
”Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram” på sidan 158 och ”Använda
punktdiagram” på sidan 159.

Så här justerar du opacitet, strecken, skugga eller fyllningen för markerade
serieelement:
Markera elementet du vill ändra, klicka på knappen för grafikgranskaren och gör sedan

m

ändringarna.
När du ändrar opaciteten och fyllningen ska du tänka på att om du drar reglaget för
opacitet längst ner i grafikgranskaren ändras opaciteten för hela diagrammet. Om
du bara vill ändra opaciteten för en viss serie markerar du den och justerar sedan
opaciteten för färgfyllningen, övertoningsfyllning eller den tonade bildfyllningen tills
du är nöjd. Läs ”Justera opaciteten” på sidan 100 och ”Fylla ett objekt med en enhetlig
färg” på sidan 101 för mer information.
Om du vill veta hur du använder egna bilder som fyllning läser du ”Fylla ett objekt med
en bild” på sidan 103.
Om du vill veta hur du ändrar utseendet på linjen runt ett element läser du ”Ändra stilen
på ramar” på sidan 97.
Om du vill veta hur du ändrar skuggor läser du ”Lägga till skuggor” på sidan 99.

Så här visar och formaterar du datapunktsetiketter för en markerad serie:
Klicka på Serier i diagramgranskaren och sedan på Värdeetiketter. Gör sedan något av

m

följande:

Placera etiketterna genom att välja en etikettplacering med positionsknapparna:

Â

(upptill insida, mitten, nedtill insida, eller utsida för kumulativa till vänster eller
höger).
I liggande stapeldiagram och kolumndiagram kan du välja att placera etiketten
inuti staplar nära toppen, mitten eller botten, eller bortom slutet av stapeln. I
kumulativa liggande stapeldiagram och kolumndiagram kan du inte använda det
sista alternativet.
I ytdiagram kan du välja att placera etiketter inuti ytformer nära toppen, mitten eller
botten och kantjustera dem till vänster, mitten eller höger.
I linjediagram kan du välja att placera etiketter ovanför, direkt ovanpå eller nedanför
datapunktssymboler och kantjustera dem till vänster, mitten eller höger.
Du anger visningsformat för datavärden genom att välja ett alternativ från

Â

popupmenyn Format (mer information finns i beskrivningarna under ”Formatera
diagramaxlarna” på sidan 146). Välj Anpassat om du vill använda ett anpassat
sifferformat du ställt in tidigare, eller om du vill skapa ett nytt. Se ”Använda egna
format för visning av värden i tabellceller” på sidan 188 för mer information.

150

Kapitel 9

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 9

Skapa diagram med data

151

Du anger om negativa tal ska visas med ett minustecken eller inom parentes genom

Â

att välja -100 eller (100) från den närliggande popupmenyn.
Du anger antalet decimaler som visas genom att ange en siffra i fältet Decimaler.

Â

Om du vill veta hur du ändrar textattributen för datapunktetiketterna läser du

Â

”Skapa konturtext” på sidan 52.

Du kan använda en mängd olika visuella effekter till att förbättra utseendet
på dataserieelement som staplar (i liggande och stående stapeldiagram),
datapunktformer (i linje- och punktdiagram) och ytformer.

Tårtbitarna i ett cirkeldiagram representerar även de en dataserie men de har speciella
formateringsalternativ. Läs ”Anpassa utseendet på cirkeldiagram” på sidan 153 för mer
information.

För liggande och stående stapeldiagram och ytdiagram kan du ändra utseendet och
stilen på dataseriernas former och symboler genom att välja alternativ på panelen
Serier i diagramgranskaren.

Många av formateringsalternativen för serier finns också tillgängliga via formatfältet.
När du markerar ett serieelement i ett diagram ändras objekten i formatfältet så att
lämpliga alternativ för formatering av diagramelementet visas.