Keynote - Om att göra ett objekt till en hyperlänk

background image

Använda hyperlänkar i en

presentation

background image

De föruppritade pilarna som pekar framåt och bakåt är exempel på
navigeringselement som kan användas i ett bildspel. Den lilla kurvade pilen nere i
hörnet visar att den har konverterats till en hyperlänk.

Den lilla blå pilen (syns bara när du
redigerar en diabild) betyder att
objektet är en klickbar hyperlänk.

Den här textrutan har också konverterats till en hyperlänk, vilket visas genom den lilla
kurvade pilen nere i högra hörnet. Men texten nedan är understruken, vilket visar att
texten är en inbäddad hyperlänk.

Använd hyperlänkar för att utlösa någon av följande åtgärder under en presentation:

Hoppa till en viss diabild.

Â

Öppna en webbsida i datorns förvalda webbläsare.

Â

Öppna ett annat Keynote-dokument.

Â

Öppna ett e-brev.

Â

Avsluta bildspelet.

Â

Öppna en sida i en webbläsare under en presentation

Du kan lägga till en hyperlänk som öppnar en webbsida i datorns förvalda webbläsare.

Så här lägger du till en hyperlänk som öppnar en webbsida:

1

Markera texten eller objektet du vill använda som hyperlänk.

Om du skriver text som börjar med ”www” eller ”http” (eller kopierar från ett annat
dokument) blir texten automatiskt en hyperlänk. Du stänger av den här funktionen
genom att välja Keynote > Inställningar, klicka på Automatisk korrigering och
avmarkera ”Upptäck e-post- och webbadresser automatiskt”. Inställningen är
datorspecifik, så om dokumentet öppnas på en annan dator med en annan inställning
används den datorns inställningar istället.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och

markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

3

Välj Webbsida från popupmenyn Länka till.

4

Ange webbsidans adress i fältet URL.

134

Kapitel 8

Använda hyperlänkar i en presentation

background image

Kapitel 8

Använda hyperlänkar i en presentation

135

5

Om du vill ändra texten som används som hyperlänk i dokumentet skriver du den nya

texten i fältet Visa.

Hyperlänks-
granskarknappen

Skriv in den URL du
vill länka till.

Skriv in den text
du vill visa på
diabilden.

Öppna ett föradresserat e-brev

En hyperlänk kan öppna ett föradresserat e-brev i datorns förvalda e-postprogram.

Så här lägger du till en hyperlänk som länkar till ett e-brev:

1

Markera texten eller objektet du vill använda som hyperlänk.

Om du skriver en e-postadress (eller kopierar från ett annat dokument) blir texten
automatiskt en hyperlänk. Du stänger av den här funktionen genom att välja Keynote
> Inställningar, klicka på Automatisk korrigering och avmarkera ”Upptäck e-post- och
webbadresser automatiskt”. Inställningen är datorspecifik, så om dokumentet öppnas
på en annan dator med en annan inställning används den datorns inställningar istället.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och

markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

3

Välj E-brev från popupmenyn Länka till.

4

Ange e-postadressen för den avsedda mottagaren i fältet Till.

5

Om du vill kan du skriva en ämnesrad i fältet Ämne.

6

Du visar anpassad text för hyperlänken genom att skriva ny text i fältet Visa. (Det här

alternativet är nedtonat om du väljer ett objekt istället för text som hyperlänk.)

Skriv in ett ämne för
e-brevet.
Skriv in den länktext
du vill visa på
diabilden.

Skriv in mottagarens
e-postadress.

background image

Hoppa till en viss dia

Om du vill kunna förflytta dig icke-linjärt i presentationen eller om du vill att tittarna
ska kunna välja hur de går vidare i bildspelet (t.ex. om bildspelet visas i kioskläge), kan
du använda hyperlänkar som leder till den diabild du anger i Keynote-dokumentet.

Så här lägger du till en hyperlänk som hoppar till en utvald diabild:

1

Markera texten eller objektet du vill använda som hyperlänk.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och

markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

3

Välj Diabild från popupmenyn Länka till.

4

Välj det alternativ som beskriver den diabild du vill visa (nästa, föregående, första, sista,

senast visade eller ett diabildsnummer).

Du kan använda hyperlänkar till att styra navigeringen under ett bildspel. Se ”Skapa
självuppspelande presentationer” på sidan 204.

Skapa en knapp som stoppar bildspelet i själva bildspelet

Om du vill kunna stoppa ett bildspel genom att klicka på en knapp eller en text i
bildspelet skapar du en hyperlänk som stoppar bildspelet.

Så här lägger du till en hyperlänk som stoppar ett bildspel:

1

Markera objektet eller texten som du vill ska fungera som stoppknapp.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och

markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

3

Välj Avsluta bildspel från popupmenyn Länka till.

Öppna ett annat Keynote bildspel under presentationen

Lägg till en hyperlänk som öppnar en annan Keynote”-fil.

Så här lägger du till en hyperlänk som öppnar ett annat Keynote-dokument:

1

Markera texten eller objektet du vill använda som hyperlänk.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och

markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

3

Välj Keynote-bildspel från popupmenyn Länka till.

4

Navigera till filen och klicka på Öppna.

5

Om du vill ändra texten som används som hyperlänk i dokumentet skriver du den nya

texten i fältet Visa.

När du klickar på en länk till ett annat Keynote-dokument börjar det nya bildspelet att
spelas upp från den första diabilden.

136

Kapitel 8

Använda hyperlänkar i en presentation

background image

Kapitel 8

Använda hyperlänkar i en presentation

137