Keynote - Ändra ordningen på objektbyggen

background image

Ändra ordningen på objektbyggen

Du kan ändra ordningen för byggen på en diabild. Du kan t.ex. lägga till och ta bort ett
objekt från skärmen innan ett annat objekt läggs till. Du kan också bygga olika delar
av ett objekt (t.ex. punkter i en punktlista) vid olika tidpunkter. (Om du vill veta mer
om hur du använder objektdelar läser du ”Blandade byggen med text, tabeller och
diagram” på sidan 130.)

Så här kan du ändra ordningen för när byggen sker:
Klicka på Fler alternativ i byggranskaren om utdragslådan Byggordning inte är öppen.

m

Ändra ordningen på objekten i utdragslådan Byggordning genom att dra dem.
Markera ett objekt på diabildsidan och välj sedan ett alternativ i popupmenyn Ordning

m

i byggranskaren.