Keynote - Placera en bildram runt en film

background image

Placera en bildram runt en film

Du kan visa en film på ett trevligt sätt genom att rama in den. Du lägger till en bildram
genom att använda streckinställningarna i grafikgranskaren.

background image

Så här ramar du in en film:

1

Markera filmen och öppna sedan granskningsfönstret genom att klicka på Granskare i

verktygsfältet. Klicka på knappen för grafikgranskaren i granskningsfönstret.

2

Välj Bildram från popupmenyn Streck.

3

Klicka på bildramen som visas under popupmenyn Streck och välj en ramstil.

4

Ange ett procentvärde för ramens tjocklek genom att dra skalningsreglaget.