Keynote - Lägga till ljud för en enskild bild

background image

Lägga till ljud för en enskild bild

Så här lägger du till ljud i en diabild:
Dra en ljudfil från Finder till någonstans på diabildsidan eller till en medieplatshållare.

m

Klicka på Medier i verktygsfältet, välj iTunes i panelen Ljud i mediebläddraren, välj en

m

spellista och dra sedan en fil eller spellista till valfri plats på arbetsytan (inklusive till en
medieplatshållare).

Ljudfilen visas på diabildsidan som en högtalarsymbol, men högtalarsymbolen visas
inte när du spelar upp bildspelet.

Du anger när musiken startas och stoppas genom att markera symbolen för ljudfilen
och sedan ställa in uppspelningsalternativ med effekterna Starta ljud och Stoppa ljud
i byggranskaren. Läs ”Justera inställningar för medieuppspelning” på sidan 112 och
”Skapa filmbyggen” på sidan 131 för mer information.