Keynote - Minska storleken på mediefiler

background image

Minska storleken på mediefiler

Om du lägger till stora ljud- och filmfiler i ett Keynote-dokument kan dokumentets
totala filstorlek bli väldigt stor. Om du bara använder en del av ljud- eller filmfilen
i bildspelet kan du ta bort de delar av filerna du inte använder så att Keynote-
dokumentfilen blir mindre. Du kan välja att antingen minska storleken på enskilda
mediefiler eller minska storleken på alla mediefiler som inte används helt och hållet i
dokumentet (inklusive maskerade bildfiler och bildfiler du ändrat storleken på).

Innan du minskar film- eller ljudfiler måste du spara dem som en del av dokumentet.
För mer information om hur du gör detta läser du ”Spara en presentation” på sidan 31.

Du minskar storleken på ett dokument genom att göra något av följande:

m

Du minskar storleken på en enskild fil i dokumentet genom att markera en ljud- eller
filmfil som du har ställt in start- och stoppvärden för så att delar av filen skurits bort,
eller en bildfil som du har maskerat eller ändrat till en mindre storlek. Välj sedan Arkiv
> Minska filstorlek.

m

Du minskar storleken på alla mediefiler i ett dokument genom att kontrollera att ingen
ljud-, film- eller bildfil är markerad och sedan välja Arkiv > Minska filstorlek.

När du har minskat storleken på en ljud- eller videofil kan du inte återställa filen till
den ursprungliga längden eller lyssna på delar som du har skurit bort. Om du har
minskat storleken på en maskerad bildfil eller en bildfil du ändrat storleken på kan du
sedan inte återställa den till den större storleken utan att bildkvaliteten försämras.

Om du ångrar dig senare och vill återställa hela filen måste du lägga till filen i
diabilden igen.

Vissa typer av filmfiler går det kanske inte att minska storleken på genom att använda
den här metoden.

background image

114

Diabildsövergångar och objektbyggen kan förhöja

den visuella upplevelsen av bildspelet och understryka

budskapet du vill förmedla. Med Keynote kommer en mängd

nya, tydliga övergångar och byggeffekter som hjälper dig att

skapa dynamiska presentationer.

När diabilderna är klara och ordnade kan du lägga till animerade effekter som spelas
upp mellan diabilderna och som flyttar objekt på dem. I bildspelet kan du kan använda
tre grundläggande typer av animering:

Â

Övergångar ger visuella effekter när du går från en diabild till nästa.

Â

Objektbyggen (eller byggeffekter) lägger till och tar bort objekt på diabilderna
(objekten visas och försvinner).

Â

Objektanimering animerar objekt på en diabild så att de rör sig, roterar, ändrar
storlek eller blir mer eller mindre genomskinliga.

7