Keynote - Lägga till en anpassad form

background image

Lägga till en anpassad form

Du kan använda ritverktyget till att skapa egna former.

Så här skapar du en anpassad form:

1

Klicka på Former i verktygsfältet och välj sedan ritverktyget (eller välj Infoga > Form >

”Rita med penna”).

Pekaren ändras från en pil till en liten pennspets.

2

Skapa den första punkten för den anpassade formen genom att klicka någonstans i

dokumentet.

3

Skapa fler punkter genom att klicka.

Varje punkt du lägger till kopplas till den föregående punkten. Om du vill radera
det segment du just skapat trycker du på backstegstangenten. Du kan trycka på
backstegstangenten flera gånger.

4

Du slutar rita och stänger formen (lägger till en synlig linje mellan den sista och den

första punkten) genom att klicka på den först punkten.

82

Kapitel 5

Arbeta med bilder, former och andra objekt

background image

Kapitel 5

Arbeta med bilder, former och andra objekt

83

Du slutar rita och lämnar formen öppen (ingen linje mellan den sista och den
första punkten), så att du kan fortsätta med den senare, genom att trycka på
escapetangenten eller dubbelklicka på den senast skapade punkten.

5

Du stänger en form eller lägger till fler punkter i en form du tidigare lämnat öppen

genom att klicka en gång i formen så att den markeras. Klicka sedan en gång till så
visas punkterna. Gör något av följande:

Dubbelklicka på någon av de två ändpunkterna i det öppna segmentet. Pekaren

Â

ändras då till en pennspets.
Om du vill lägga till ytterligare punkter klickar du på de platser där du vill placera

Â

dem.

När du är klar och vill stänga formen klickar du på punkten i slutet av det öppna
segmentet.

6

Markera formens kontur och dra den dit du vill på arbetsytan.

Om du vill gå tillbaka och ändra mer i punkterna eller linjekonturerna för formen du
skapat markerar du formen och klickar på den igen så att den blir redigerbar. Följ
sedan anvisningarna om hur du gör den redigerbar.

Om du vill veta hur du ändrar och justerar former, och ändrar deras allmänna
objektegenskaper som färg, ramstil (streck), storlek, riktning, skuggor, med mera, läser
du ”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på sidan 88.