Keynote - Justera, ordna och ändra utseende på objekt

background image

Justera, ordna och ändra utseende på objekt

I allmänhet markerar, ordnar och flyttar du objekt på samma sätt i Keynote, oavsett
om du arbetar med bilder, former, filmer, tabeller, diagramelement eller textrutor.
Du använder samma reglage för de flesta objekt när du ändrar storlek och vrider på
dem, och även för att lägga till skuggor, speglingar, ramstilar (streck), fyllningsfärg eller
fyllningsbild, med mera.

Under följande ämnen i det här kapitlet kan du läsa om de allmänna verktygen och
metoderna du använder när du arbetar med objekt av olika typer i Keynote. Om du vill
lära dig mer om vad som gäller när du formaterar text, och om att utforma tabeller och
diagram, läser du de aktuella kapitlen i den här handboken.