Keynote - Ändra ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast och andra inställningar

background image

Ändra ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast och andra inställningar

Du kan ändra ljusstyrkan för en bild, kontrasten och andra bildinställningar om du vill
förbättra bildens kvalitet eller skapa intressanta effekter. De justeringar du gör påverkar
inte den ursprungliga bilden utan bara bildens utseende i Keynote.

Så här justerar du en bild:

1

Markera bilden.

2

Välj Innehåll > Visa bildjustering.

Ändra kontrasten mellan
ljusa och mörka toner.

Ändra färgens intensitet.

Gör bilden varmare

eller kallare.

Ändra mängden röda eller
gröna toner.

Skärp eller mildra

fokuset.

Justera skuggor och högdagrar.

Förstå sambandet mellan
skuggor och högdagrar.

Ändra nivåerna på ljusa
och mörka toner.

Återställ originalinställningarna.

Justera ljusheten.

Förbättra färger

automatiskt.

3

Använd reglagen till att justera bilden.

80

Kapitel 5

Arbeta med bilder, former och andra objekt

background image

Kapitel 5

Arbeta med bilder, former och andra objekt

81

Ljusstyrka: Ändrar mängden vitt i bilden. Om du drar åt höger blir bilden vitare så att
den verkar ljusare.
Kontrast: Ändrar skillnaden mellan ljusa och mörka partier i bilden. Om du ökar
kontrasten blir de ljusa partierna ljusare och de mörka mörkare. Om du minskar
kontrasten minskar skillnaden mellan ljust och mörkt. När du drar mot höger blir
övergången mellan ljusa och mörka partier skarpare. Det kan göra att bilder ser ut som
illustrationer.
Mättnad: Ändrar färgernas mättnad i bilden. Om du drar åt höger blir färgerna mer
mättade eller mer levande.
Temperatur: Ändrar hur varm eller kall bilden är genom att justera mängden varma
toner (rött) eller kalla toner (blått).
Färgton: Ändrar färgtonen för hela bilden genom att justera mängden röda eller
gröna toner.
Skärpa: Gör bildens fokus skarpare eller oskarpare.
Exponering: Ändrar hur ljus eller mörk bilden är. När du justerar exponeringen blir alla
delar av bilden ljusare eller mörkare. När du ökar exponeringen för en bild kan det leda
till att färgerna minskar.
Histogram och nivåer: Beskriver hela färginformationen för bilden, från den mörkaste
skuggan till vänster till den ljusaste högdagern till höger. Höjden på topparna talar om
hur mycket färginformation som faller inom ett givet intervall.
Om du vill ställa in mörkernivån drar du det vänstra reglaget mot mitten. När du
drar reglaget åt höger minskar färgintervallet och det kan göra skuggorna klarare.
Reglagets placering anger hur mycket information som visas i de mörkaste delarna
av bilden. All information till vänster om reglaget utelämnas i bilden. Du kan vilja dra
reglaget till precis den punkt där histogramlinjen visar en tydlig knöl, vilket anger att
det finns detaljer tillgängliga.
Om du vill ställa in ljusstyrkenivån drar du det högra reglaget mot mitten. När du drar
reglaget åt vänster minskar färgintervallet och det kan göra högdagrarna klarare.
Reglagets placering anger hur mycket information som visas i de ljusaste delarna
av bilden. All information till höger om reglaget utelämnas i bilden. Du kan vilja dra
reglaget till precis den punkt där histogramlinjen visar en tydlig knöl, vilket anger att
det finns detaljer tillgängliga.
Förbättra: Justerar automatiskt bilden genom att fördela de röda, gröna och blå
tonerna jämnt över histogrammet.

4

Om du vill återställa de ursprungliga inställningarna klickar du på Återställ bild.

Du sparar de ändringar du gjort genom att spara dokumentet. De inställningar du
gjort innan du sparade dokumentet visas varje gång du öppnar bildjusteringsfönstret.