Keynote - Ställa in textjustering och avstånd

background image

Ställa in textjustering och avstånd

Du kan snabbt göra enkla horisontella justeringar (t.ex. centrera eller vänsterjustera
text) genom att använda menyn Format.

När text i en textruta, kommentar eller form är markerad är det snabbaste sättet att
ställa in textens horisontella justering och radavståndet att använda formatfältet.

För vertikal justering och exaktare horisontella justeringsalternativ använder du
textgranskaren.

Du ställer in tabbstopp genom att använda de horisontella linjalerna (välj
Innehåll > Visa linjaler).