Keynote - Radera, kopiera och klistra in text

background image

Radera, kopiera och klistra in text

I menyn Redigera finns kommandon för textredigeringsåtgärder.

Så här redigerar du text:
Om du vill kopiera (eller klippa ut) och klistra in text markerar du texten och väljer

m

Redigera > Kopiera eller Redigera > Klipp ut. Klicka där du vill klistra in texten.
Om du vill att den kopierade texten ska behålla sin formatering väljer du Redigera >
Klistra in.
Om du vill att den kopierade texten ska få den stilformatering som används där texten
klistras in
väljer du Redigera > “Klistra in och matcha stilen".
Om du vill radera text markerar du texten och väljer Redigera > Radera eller trycker på

m

backstegstangenten.
Om du råkar radera text av misstag väljer du Redigera > Ångra så återställs den.

När du använder kommandot Kopiera eller Klipp ut placeras den markerade texten
på en plats som kallas Urklipp, där texten finns kvar fram till dess att du väljer Kopiera
eller Klipp ut igen eller stänger av datorn. Urklipp kan bara innehålla en kopia eller ett
utklipp åt gången.