Keynote - Kontrollera stav- och skrivfel på diabilder

background image

Kontrollera stav- och skrivfel på diabilder

I Keynote finns många verktyg för stavningskontroll och skrivfelskontroll.