Keynote - Radera diabilder

background image

Radera diabilder

Du kan radera en enskild diabild eller en grupp av diabilder.

Så här raderar du diabilder:
Du raderar en diabild genom att markera den i diabildsnavigatorn och trycka på

m

backstegstangenten. Håll ner skifttangenten medan du klickar om du vill markera flera
diabilder för radering.
Om du raderar den första diabilden i en grupp (se ”Gruppera diabilder” på sidan 42)
när de underordnade diabilderna visas i diabildsnavigatorn flyttas de upp en nivå.
Du raderar en diabild och alla de underordnade diabilderna genom att gömma de

m

underordnade diabilderna (klicka på pilen till vänster om den översta diabilden) och
trycka på backstegstangenten.

Om du av misstag råkar radera diabilder kan du omedelbart återställa dem genom att
välja Redigera > Ångra radera.

42

Kapitel 3

Skapa och hantera diabilder

background image

Kapitel 3

Skapa och hantera diabilder

43