Keynote - Kommentera i diabilder

background image

Kommentera i diabilder

När du arbetar med bildspelet kan du enkelt lägga till kommentarer för diabilder.
Du kan t.ex. använda kommentarer som en påminnelse om ändringar du vill göra i
diabilden. Du kan även använda kommentarer för att kommunicera med andra som
du samarbetar med kring att skapa en presentation. (Kommentarer skiljer sig från
presentatörens anteckningar. Du lär dig skriva anteckningar som du kan använda som
stöd under dina presentationer genom att läsa ”Lägga till anteckningar” på sidan 205.)

Kommentarer ligger alltid överst på diabildsidan så de kan gömma delar av diabilden.
Du kan enkelt dra undan kommentarerna, gömma dem eller ändra storlek på dem.

Lägg till kommentarer i

dior. Du kan enkelt visa

och gömma

kommentarer.

Du kan flytta kommentarer till valfri plats på diabildsidan. Om du har en egen
presentatörsskärm när du håller en presentation kan du se kommentarerna utan
att de visas för åhörarna. Under presentationen är det inte möjligt att gömma, flytta
eller ändra storlek på kommentarer som eventuellt skymmer delar av diabilden på
presentatörsskärmen.

Så här arbetar du med kommentarer:
Du lägger till en kommentar genom att klicka på Kommentar i verktygsfältet eller

m

välja Infoga > Kommentar. Skriv en anteckning, idé eller påminnelse och dra sedan
kommentaren dit du vill på bildsidan.

background image

Du visar eller gömmer kommentarer genom att klicka på Vy i verktygsfältet och välja

m

Göm kommentarer eller Visa kommentarer.
Du ändrar storlek på en kommentar genom att dra det nedre, högra hörnet.

m

Du raderar en kommentar genom att klicka på symbolen X i det övre, högra hörnet.

m

Om du vill veta hur du formaterar en kommentar läser du ”

m

Skapa konturtext” på

sidan 52 och ”Fylla ett objekt med en enhetlig färg” på sidan 101.
Om du vill skriva ut diabilder med kommentarer kontrollerar du att kommentarerna

m

visas på diabildsidan innan du skriver ut.

48

Kapitel 3

Skapa och hantera diabilder

background image

49

Lägg till fristående textrutor för etiketter, rubriker, med

mera. Markera text och redigera utseende och kantjustering

i textrutor, former och tabellceller. Ändra utseendet på

punkter eller gör om punktlistor till numrerade listor.

Med Keynote kan du föra fram ditt budskap med skarp, tydlig text på varje diabild.
Varje tema har snyggt formaterad text, men det är alltid enkelt att anpassa den. Med
textgranskaren kan du ändra utseendet på punkter eller göra om punktlistor till
numrerade listor.

Det är inte svårare att lägga till text i platshållartextrutor än att börja skriva i dem. Och
du kan placera text var du vill på diabilden genom att lägga till en fristående textruta
med bara en knapptryckning. Och du kan ändra utseendet på all text och använda de
färger, typsnitt, radavstånd, ligaturer, med mera, som du föredrar.

Markera text

Innan du formaterar eller utför andra åtgärder på text måste du markera den text du
vill arbeta med, eller textrutan som innehåller texten. När du markerar text direkt, som
ett enskilt ord, en rad eller ett stycke, kan du använda flera olika kortkommandon som
gör det enklare.

Så här markerar du text:
Du markerar ett eller flera tecken genom att klicka framför det första tecknet och

m

sedan dra över de tecken du vill markera.
Du markerar ett ord genom att dubbelklicka på ordet.

m

Du markerar ett stycke genom att trippelklicka på stycket.

m

Du markerar all text i ett dokument genom att välja Redigera > Markera allt.

m

Du markerar ett textblock genom att klicka i början på blocket och sedan klicka i slutet

m

av blocket samtidigt som du håller ner skifttangenten.

4