Keynote - Importera en diabild eller sidmall

background image

Importera en diabild eller sidmall

Du kan importera diabilder och sidmallar från andra Keynote-dokument.

Så här importerar du en diabild eller sidmall:

1

Öppna Keynote-källdokumentet (dokumentet med den diabild du vill importera) och

det aktuella Keynote-dokumentet (det du vill importera diabilden till).

2

Gör något av följande:

Om du vill importera en diabild drar du den från diabildsnavigatorn för källdokumentet
till diabildsnavigatorn för det aktuella dokumentet. Diabilden och bildmallen läggs till i
det aktuella dokumentet. (Mallen är den sista diabilden i sidmallsnavigatorn.)
Om du vill importera en sidmall drar du den från sidmallsnavigatorn för källdokumentet
till sidmallsnavigatorn för det aktuella dokumentet.