Keynote - Om att välja sidmall för anpassning

background image

Om att välja sidmall för anpassning

Det enklaste sättet ett skapa en ny sidmall är att utgå från en befintlig mall – i det
aktuella dokumentet eller importerad från ett annat dokument – som liknar den du
vill använda. Du kan också skapa en sidmall från grunden genom att utgå från en tom
diabild.

236

Kapitel 12

Skapa egna sidmallar och teman

background image

Kapitel 12

Skapa egna sidmallar och teman

237