Keynote - Definiera förvalda attribut för importerade bilder

background image

Definiera förvalda attribut för importerade bilder

Du kan ställa in förvalda attribut som skuggor, spegling, opacitet och ramfärg
(linjefärg) så att alla bilder du lägger till i ett bildspel automatiskt använder de förvalda
inställningarna.

Så här ställer du in förvalda bildattribut:

1

Skapa en ny diabild i diabildsnavigatorn.

2

Om du vill ställa in förvalda attribut för en viss sidmall (och inte för alla sidmallar med

det aktuella temat) klickar du på Sidmallar i verktygsfältet och väljer sidmallen.

3

Placera en bild på diabilden och ställ in de förvalda attributen. Om du vill veta mer

läser du följande ämnen:

Â

Markera flera objekt” på sidan 88

Â

Lägga till skuggor” på sidan 99

Â

Justera opaciteten” på sidan 100

Â

Ändra stilen på ramar” på sidan 97

4

Gör något av följande:

Om du vill att bilden ska vara förval endast för den aktuella sidmallen väljer du

Â

Format > Avancerat > ”Definiera Bild för aktuell sidmall”.
Om du vill att bilden ska vara förval för alla sidmallar i det aktuella temat väljer du

Â

Format > Avancerat > ”Definiera Bild för alla sidmallar”.

5

Om du inte vill att den förvalda bilden ska visas på diabilden raderar du bilden.