Keynote - Skicka Keynote-presentationer till iWork.com public beta

background image

Skicka Keynote-presentationer till iWork.com public beta

De presentationer du publicerar på iWork.com är tillgängliga för granskare som har
en webbläsare som stöds. Granskarna kan gå igenom presentationen som enskilda
diabilder eller spela upp den i webbläsaren (förinspelade presentationer med
berättarröster, självspelande presentationer och vissa diabildsövergångar och effekter
stöds inte).

Du kommer åt presentationen från valfri dator med en webbläsare som stöds,
ett e-postkonto och ditt Apple-ID. Ditt Apple-ID är samma som ditt MobileMe-
prenumerationsnamn eller ditt konto-ID för iTunes Store. Om du inte har något Apple-
ID går du till https://appleid.apple.com/se och följer anvisningarna på skärmen för hur
du skaffar ett.

När du skickar en presentation till iWork.com kan du välja mellan följande alternativ:

Â

Dela med granskare: Bjud in vissa personer och låt dem lägga till kommentarer och
anteckningar, spela upp och hämta presentation.

Â

Publicera på webben: Skapa en allmän webbadress (URL) som du kan lägga ut på
en webbsida eller någon annanstans så att vem som helst kan visa presentationen.
Allmänna besökare kan inte visa eller lämna kommentarer eller anteckningar för
diabilderna.

Â

Överför för privat användning: Skicka presentationen till iWork.com så att bara du
kan visa den. Du kan välja att dela den med andra personer senare.

230

Kapitel 11

Visa, skriva ut och exportera ett bildspel

background image

Kapitel 11

Visa, skriva ut och exportera ett bildspel

231

Viktigt:

Om du tilldelat presentationen ett lösenord skyddar det inte presentationen

när den visas på iWork.com. Det lösenordet gäller endast när granskarna hämtar den
lösenordsskyddade presentationen och visar den på sina egna datorer. Om du vill
lösenordsskydda presentationen på webben måste du ställa in ett webblösenord när
du publicerar den.

Så här delar du en presentation med inbjudna granskare:

1

Öppna den presentation du vill dela och klicka på knappen Dela i verktygsfältet, eller

välj Dela > “Dela via iWork.com”.

2

Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Om du har glömt ditt Apple-ID eller lösenord klickar du på Glömt lösenordet och följer
anvisningarna på skärmen.
Om det är första gången du skickar ett dokument till iWork.com skickas en
e-postverifiering till din e-postadress. Klicka på verifieringslänken i brevet och fortsätt
sedan att dela.

3

Markera “Dela med granskare”.

4

I fälten Granskare och Meddelande anger du e-postadresserna och ett meddelande till

de personer du vill ge åtkomst till presentationen.

5

Ange ett ämne om du inte vill använda det som skapas automatiskt.

6

Ange visningsalternativ för den delade presentationen. Klicka på Visa avancerat så

visas alla följande alternativ:
Lämna kommentarer: Markera det här alternativet om du vill att granskarna ska kunna
lämna kommentarer för presentation.

background image

Hämta presentationen: Markera det här alternativet om du vill att granskarna ska
kunna hämta presentationen.
Kopiera till iWork.com som: Ange eller välj ett filnamn för den publicerade
presentationen.
Hämtningsalternativ: Välj ett eller flera filformat som granskarna kan hämta
presentationen i.
Integritet: Markera det här alternativet om du vill att granskarna ska behöva ange ett
lösenord innan de kan visa presentationen på webben. Ange ett webblösenord i fälten
och klicka sedan på Ställ in lösenord. Se till att meddela lösenordet till granskarna.
Du kan använda lösenordsassistenten (klicka på knappen med nyckelsymbolen) om du
vill få hjälp att skapa ett säkrare lösenord. Om du vill veta mer om lösenordsassistenten
läser du ”Lösenordsskydda dokument” på sidan 37.

7

Klicka på Dela.

En kopia av presentationen skickas till iWork.com och inbjudningar skickas via e-post
till granskarna. Granskarna kommer åt presentationen på webben genom att klicka
på den unika länken i e-brevet. Om de lämnar kommentarer visas deras namn vid
kommentarerna.

Så här publicerar du en presentation på webben för allmän visning:

1

Öppna den presentation du vill dela och klicka på knappen Dela i verktygsfältet, eller

välj Dela > “Dela via iWork.com”.

2

Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Om du har glömt ditt Apple-ID eller lösenord klickar du på Glömt lösenordet och följer
anvisningarna på skärmen.
Om det är första gången du skickar ett dokument till iWork.com skickas en
e-postverifiering till din e-postadress. Klicka på verifieringslänken i brevet och fortsätt
sedan att publicera.

3

Markera “Publicera på webben”.

4

Klicka på Visa avancerat om du vill ändra presentationens webbnamn och ange eller

välj sedan ett filnamn för den publicerade presentationen.

5

Klicka på Publicera.

En kopia av presentationen publiceras till iWork.com. Granskarna kan läsa
presentationen men de kan inte lägga till kommentarer eller anteckningar för den.

6

Klicka på Visa på webben i dialogrutan som visas om du vill visa presentationen på

iWork.com.
Webbläsaren öppnas och den publicerade presentationen visas på iWork.com.

7

Du kan kopiera webbadressen (URL-adressen) och posta den på en webbplats eller

blogg. Alla som har webbadressen kan visa presentationen på webben.

232

Kapitel 11

Visa, skriva ut och exportera ett bildspel

background image

Kapitel 11

Visa, skriva ut och exportera ett bildspel

233

Du hittar anvisningar i iWork.com Hjälp (klicka på länken Hjälp när du har iWork.com
öppet i din webbläsare).

Så här överför du en presentation för privat åtkomst:

1

Öppna dokumentet och klicka på knappen Dela i verktygsfältet, eller välj Dela > “Dela

via iWork.com".

2

Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Om du har glömt ditt Apple-ID eller lösenord klickar du på Glömt lösenordet och följer
anvisningarna på skärmen.
Om det är första gången du skickar ett dokument till iWork.com skickas en
e-postverifiering till din e-postadress. Klicka på verifieringslänken i brevet och fortsätt
sedan att överföra.

3

Markera “Överför för privat användning”.

4

Klicka på Visa avancerat om du vill ändra presentationens webbnamn och ange eller

välj sedan ett filnamn för den publicerade presentationen.

5

Klicka på knappen Överför.

En kopia av presentationen skickas till iWork.com.

6

Klicka på Visa på webben om du vill visa presentationen på iWork.com, eller stäng

dialogrutan genom att klicka på OK.

Du kommer åt alla dina presentationer på webben via vyn Delade dokument i
iWork.com genom att göra något av följande:
Öppna en presentation och välj Dela > Visa delade dokument. Om du inte redan är

m

inloggad väljer du Dela > Logga in och sedan Visa delade dokument.
Gå till

m

http://www.iwork.com och logga in.

Du kan ställa in att iWork.com ska skicka e-post till dig när granskare lämnar nya
kommentarer för ett dokument på webben. Om du vill veta mer om det och om hur
du använder iWork.com går du till http://www.iwork.com och klickar på Help längst
ner på sidan.

background image

234

Skapa och spara dina egna ursprungliga teman och

sidmallslayouter genom att ändra bildernas och objektens

standardattribut.

Kapitlet förutsätter att du redan känner till de utformnings- och
formateringsfunktioner som finns i Keynote och som beskrivits i tidigare kapitel.

Skapa sidmallar och teman

De teman som levereras med Keynote” är uppsättningar av sidmallar med
fördefinierade layouter, bakgrunder, diagram, tabeller och textattribut. Du kan skapa
egna sidmallar och teman genom att ändra de här attributen. När du ändrar en sidmall
ändras alla diabilder i dokumentet som baseras på den mallen.

Du kan skapa ett nytt tema genom att:

Ändra sidmallar och spara dokumentet som ett nytt tema.

Â

Radera alla sidmallar förutom den tomma, skapa en samling sidmallar från grunden

Â

och sedan spara dokumentet som ett nytt tema.

Du kan anpassa följande attribut för sidmallar:

Förvalda placeringen av rubriktext och brödtext

Â

Bakgrundsgrafik

Â

Förvalda typsnitt

Â

Förvalda punktstilar

Â

Förvald placering av objekt (objektplatshållare)

Â

Objektfyllningar och linjestilar för objekt

Â

Diagramstil

Â

Övergångsstil för diabilderna

Â

Placering av stödlinjer

Â

12