Keynote - Styra en presentation med tangentbordet

background image

Styra en presentation med tangentbordet

För bildspel som inte är självuppspelande kan du använda tangentbordet till att pausa,
spela upp och stoppa en presentation, gå till nästa diabild eller bygge, gå tillbaka till
föregående diabild eller bygge eller hoppa till en specifik diabild.

Så här pausar och återupptar du en presentation:
Du pausar presentationen och visar den aktuella diabilden (fryser) genom att trycka på

m

F. Du återupptar presentationen genom att trycka på valfri tangent.
Du pausar presentationen och visar en svart skärm genom att trycka på B. Du

m

återupptar presentationen genom att trycka på valfri tangent.
Du pausar presentationen och visar en vit skärm genom att trycka på W. Du återupptar

m

presentationen genom att trycka på valfri tangent.

background image

Du pausar presentationen och visar det senast använda programmet genom att trycka

m

på H. Du återupptar presentationen genom att klicka på symbolen för Keynote i Dock.
Obs! Om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare, och Keynotes programfönster
har förstorats till helskärmsläge innan en presentation börjar spelas upp, avslutas
presentationen när du trycker på H och Keynote-fönstret öppnas igen.
Klicka på en hyperlänk som öppnar en webbsida, ett e-brev eller en fil. Du återupptar

m

presentationen genom att klicka på symbolen för Keynote i Dock.

Tryck på någon av följande tangenter för att gå till nästa diabild:
Skift-nedåtpil, skift-Page Down eller höger hakparentes (])

m

Tryck på någon av följande tangenter för att gå till nästa bygge:
N, mellanslagstangenten, returtangenten, högerpil, nedåtpil, skift-högerpil eller Page

m

Down

Tryck på någon av de följande tangenterna om du vill gå tillbaka till början av alla
byggen på den aktuella diabilden eller den föregående diabilden om det inte finns
några byggen:
Vänsterpil, uppåtpil, P, backstegstangenten, Page Up eller skift-uppåtpil

m

Om objektbyggen har spelats upp på den aktuella diabilden innan du trycker på
någon av de här tangenterna återgår bildspelet till början av diabilden, innan några
objektbyggen har spelats upp. Om bildspelet redan befinner sig på den punkten (eller
om det inte finns några objektbyggen på den aktuella diabilden) återgår bildspelet till
början av den föregående diabilden om du trycker på någon av de här tangenterna.

Tryck på någon av följande tangenter för att gå tillbaka till föregående bygge:
Skift-vänsterpil, skift-Page Up eller vänster hakparentes ([)

m

Så här hoppar du till en viss diabild under presentationen:
Om du känner till diabildsnumret för den diabild du vill hoppa till skriver du numret

m

och trycker på returtangenten eller entertangenten.
Om du vill hitta en viss diabild använder du diaväxlaren.

m

214

Kapitel 11

Visa, skriva ut och exportera ett bildspel

background image

Kapitel 11

Visa, skriva ut och exportera ett bildspel

215

Du öppnar diaväxlaren genom att trycka på likhetstecken (=), plustecken (+) eller
bindestreck (-) eller genom att skriva ett nummer.

Om du vill öppna

diaväxlaren under en

presentation trycker du

på ”+”, ”=” eller ”-” eller

skriver in ett nummer.

Hoppa till en diabild genom
att skriva in numret på den och
trycka på returtangenten.

Du flyttar bakåt eller framåt bland miniatyrerna genom att trycka på höger eller vänster
piltangent eller dra i rullningslisten under miniatyrbilderna.
Du visar miniatyren för den första diabilden genom att trycka på uppåtpil. Om du vill
visa miniatyren för den sista diabilden trycker du på nedåtpil.
Du visar en viss diabild genom att klicka på diabildens miniatyr eller genom att skriva
diabildsnumret och trycka på returtangenten.
Du stänger diaväxlaren utan att ändra den aktuella diabilden genom att trycka på
escapetangenten.
Obs! Det går inte att hoppa till en överhoppad diabild (se ”Hoppa över diabilder” på
sidan 43).

Så här visar du kortkommandon:
Om du ser presentatörsskärmen under en presentation kan du visa vilka tangenter

m

som styr bildspelet genom att trycka på Hjälp, frågtecken (?) eller snedstreck (/).
Om du vill se en fullständig lista över alla kortkommandon i Keynote väljer du Hjälp >

m

Kortkommandon

.”

Stoppa en presentation

Det finns flera olika sätt att stoppa en presentation, beroende på hur vilka inställningar
du har gjort.

Om du vill undvika att obehöriga ska kunna stoppa en presentation (exempelvis om
den visas på en informationsskärm), kan du göra inställningar så att tittarna krävs
på administratörens (eller den använadare som är inloggad) namn och lösenord till
datorn där bildspelet körs.

background image

Så här stoppar du en presentation under uppspelning:
Tryck ner escape, Q, kommando-punkt (.) eller punkt (.).

m

Om presentationen innehåller en länk som stoppar uppspelningen, klickar du på den.

m

För mer information om att skapa en hyperlänk som stoppar presentationen läser du
”Skapa en knapp som stoppar bildspelet i själva bildspelet” på sidan 136.

Så här kräver du administratörsnamn och -lösenord för att stoppa en presentation:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för

dokumentgranskaren.

2

Klicka på Dokument i dokumentgranskaren.

3

Markera kryssrutan ”Kräv lösenord för att att avsluta bildspel”.

För att stoppa en presentation med lösenord skriver du in datoradministratörens (eller
den användare som är inloggad) namn och lösenord i fältet som dyker upp när du
försöker stoppa presentationen på något av de sätt som beskrivs ovan.