Keynote - Ställa in bildstorleken

background image

Ställa in bildstorleken

För bästa möjliga kvalitet vid uppspelning bör bildstorleken anpassas efter
bildskärmsupplösningen för den bildskärm som bildspelet visas på. De flesta
projektorer fungerar bäst med diabilder i formatet 800 x 600. Med nyare projektorer
kan det vara möjligt att visa diabilder med en upplösning på 1024 x 768 eller högre.

Om presentationen innehåller filmer kan du vilja använda en högre upplösning. I så fall
väljer du ett HD-tema (High-Definition) med en upplösning på 1920 x 1080 (det är inte
alla teman som har den högre upplösningen). Högre upplösningar kräver mer minne
och snabbare processorer.

Du ändrar bildstorleken för ett Keynote-dokument på panelen Dokument i
dokumentgranskaren. Om du inte är säker på vilken bildstorlek som är bäst och du inte
vill ändra den ursprungliga bildstorleken i dokumentet spelar Keynote upp bildspelet
med den ursprungliga storleken, centrerad i mitten på bildskärmen och omgiven av en
svart kant. Om en diabild inte ryms på bildskärmen skalar Keynote automatiskt ner den
så att den anpassas till bildskärmen.

Du kan också låta Keynote skala upp bildspelet så att det anpassas till bildskärmen när
det spelas upp.

Så här skalar du upp ett bildspel under uppspelning:

1

Välj Keynote > Inställningar.

2

Klicka på Bildspel.

3

Markera ”Skala upp diabilder så de passar skärmen”.

Det här alternativet ändrar inte den faktiska bildstorleken i Keynote-dokumentet
utan skalar bara dokumentet så att det anpassas till bildskärmen. Videokvaliteten kan
försämras något vid uppspelning med det här alternativet.

4

Om du använder kub- eller vändövergången ser du till att markera ”Undvik klippning

genom att reducera Vänd-övergångar” eller ”Undvik klippning genom att reducera
Kub-övergångar”. Om du inte gör det kanske delar av övergångarna inte visas.