Keynote - Använda ett tidslängdsformat i tabellceller

background image

Använda ett tidslängdsformat i tabellceller

Använd längdformatet för värden som beskriver tidssteg, som veckor, dagar, timmar,
minuter, sekunder och millisekunder.

Så här anger du ett tidslängdsformat:

1

Markera cellen eller cellerna.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på tabellknappen.

3

Klicka på Format i tabellgranskaren.

4

Välj Längd från popupmenyn Cellformat.

5

Använd reglaget Enheter till att välja de enheter du vill visa för ett längdvärde.

Som förval visas timmar, minuter och sekunder (h, m och s).
Du väljer en viss enhet genom att dra vänster eller höger sida av reglaget mot mitten
tills det inte kan bli kortare. Klicka sedan i mitten av reglaget och dra det över enheten
du vill använda.
Om du vill välja fler än en enhet ändrar du storlek på reglaget och drar tills det befinner
sig över de enheter du vill använda.

6

Välj ett visningsformat från popupmenyn Format.