Keynote - Använda ett format för nummersystem i tabellceller

background image

Använda ett format för nummersystem i tabellceller

Använd formatet för numeriskt system till att visa tal med olika numeriska system från
bas 2 till bas 36. När du använder bas 2, 8 eller 16 kan du visa negativa värden genom
att placera ett minustecken före dem eller med två-komplementnotation. För alla
andra baser visas negativa värden med ett minustecken.

Så här definierar du ett format för nummersystem:

1

Markera cellen eller cellerna.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på tabellknappen.

3

Klicka på Format i tabellgranskaren.

4

Välj Numeriskt system från popupmenyn Cellformat.

5

Använd fältet Bas till att ange basvärdet för det numeriska system du vill använda.

6

Du anger det totala antalet siffror som visas genom att använda fältet Platser.

7

Om du valde bas 2, 8 eller 16 väljer du ett alternativ för visning av negativa värden.

Minustecken: Visar negativa värden med ett minustecken före.
Tvåpotens: Visar negativa värden med tvåpotens.
Negativa värden i alla andra numeriska system visas alltid med ett minustecken före.

I tabellen nedan visas exempel på hur det numeriska formatet visas i olika fall.

I det här numeriska
systemet

Visas 100 så här

-100 visas så här om
minustecken används

-100 visas så här om
tvåpotens används

Bas 2

1100100

–1100100

10011100

Bas 8

144

–144

634

Bas 10

100

–100

–100

Bas 16

64

–64

9C