Keynote - Använda tabeller till att sortera och bearbeta data

background image

Använda tabeller till att sortera och bearbeta data

Tabeller i Keynote visar inte enbart data. Du kan även sortera och bearbeta data i dem.
Du kan t.ex. addera och multiplicera data i kolumner, eller använda andra funktioner
och formler till att beräkna resultat från numeriska värden i tabeller. Du kan också
sortera data efter stigande eller fallande värden. Du kan också ange villkorsstyrda
formateringsregler som gör att du omedelbart ser när celler innehåller angivna data.

Tabeller i Keynote kan, med hjälp av de funktioner och formler som finns inbyggda
i iWork, användas för att utföra matematiska beräkningar. Om du vill se en lista över
funktioner och formler i iWork och få detaljerade anvisningar om hur du använder
dem läser du iWork formler och funktioner – Användarhandbok. Du kan också
läsa mer i hjälpavsnittet genom att välja Hjälp > “iWork formler och funktioner –
Användarhandbok” eller “iWork formler och funktioner Hjälp".