Keynote - Dela upp tabellceller

background image

Dela upp tabellceller

När du delar upp tabellceller delas varje markerad cell upp i två lika delar, horisontellt
(rader) eller vertikalt (kolumner). Båda de nya cellerna får samma bakgrundsfärg eller
bakgrundsbild. All text som fanns i den ursprungliga cellen placeras i den översta
cellen eller cellen längst till vänster.

Om du vill dela upp enskilda celler markerar du dem. Om du vill dela upp en hel rad
eller kolumn markerar du alla celler i raden eller kolumnen.

Om du vill dela upp celler horisontellt gör du något av följande:
Välj Format > Tabell > ”Dela upp i rader”.

m

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för tabellgranskaren.

m

I tabellgranskaren klickar du på Tabell och väljer sedan ”Dela upp i rader” från
popupmenyn Redigera rader och kolumner.

Om du vill dela upp celler vertikalt gör du något av följande:
Välj Format > Tabell > ”Dela upp kolumner”.

m

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för tabellgranskaren.

m

I tabellgranskaren klickar du på Tabell och väljer sedan ”Dela upp kolumner” från
popupmenyn Redigera rader och kolumner.

Så här gör du för att sammanfoga celler som tidigare delats:
Markera de celler du vill återförena och välj Format > Tabell > Slå ihop celler.

m