Keynote - Verktygsfält

background image

Verktygsfält

Med verktygsfältet i Keynote får du med ett enda klick tillgång till många av de
åtgärder du använder när du arbetar i Keynote. Du kan lägga till, ta bort och ändra
ordningen på knapparna i verktygsfältet så att det passar ditt sätt att arbeta.

Den förvalda uppsättningen verktygsfältsknappar visas nedan. Knappen för
helskärmsläge i det övre, högra hörnet visas endast om du använder Mac OS X 10.7
(Lion) eller senare.

Lägg till diabilder.

Spela upp bildspel.

Välj en ny vy,

nytt tema eller

ny sidmall.

Dela dina dokument

med granskare på

iWork.com.

Lägg till en fri

textruta, form,

tabell eller

diagram.

Maska eller ta bort oönskade delar av
en bild. Arrangera objekt framför eller
bakom varandra på dian.

Lägg till en
granskningskommentar
för en diabild.

Visa och redigera i

helskärmsläge.

Öppna granskarfönstret,

mediebläddraren, färgfönstret

och typsnittsfönstret.

Så här anpassar du verktygsfältet:

1

Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet eller kontrollklicka på verktygsfältet och välj

Anpassa verktygsfältet.

2

Ändra verktygsfältet tills du är nöjd.

Du lägger till ett objekt i verktygsfältet genom att dra symbolen för objektet till
verktygsfältet överst.
Du tar bort ett objekt från verktygsfältet genom att dra det ut ur verktygsfältet.
Du återställer den förvalda uppsättningen verktygsfältsknappar genom att dra den
förvalda uppsättningen till verktygsfältet.
Du gör symbolerna i verktygsfältet större genom att avmarkera Använd liten storlek.

background image

Du visar bara symboler eller bara text genom att välja ett alternativ från popupmenyn
Visa.
Du ändrar ordningen på objekt i verktygsfältet genom att dra dem.

3

Klicka på Klar när du är klar.

Här är några kortkommandon för att anpassa verktygsfältet utan att välja Innehåll >
Anpassa verktygsfältet:

Du tar bort ett objekt genom att trycka ned kommandotangenten samtidigt som du

Â

drar objektet från verktygsfältet, eller trycka ned kontrolltangenten när du klickar på
objektet och sedan välja Ta bort objekt från kontextmenyn.
Du flyttar ett objekt genom att trycka på kommandotangenten medan du drar

Â

objektet.

Om du vill se en beskrivning av vad en knapp i verktygsfältet gör håller du pekaren
över knappen.