Keynote - Hoppa till en viss dia

background image

Hoppa till en viss dia

När du arbetar med dokumentet kan du enkelt hoppa till valfri diabild.

Så här hoppar du till en viss diabild:
I navigeringsvyn och översiktsvyn hoppar du till en diabild genom att klicka du på

m

diabildens miniatyr i diabildsnavigatorn.
Välj Diabild > Gå till och välj ett av följande alternativ: Nästa diabild, Föregående

m

diabild, Första diabilden eller Sista diabilden.