Keynote - Pokazywanie linii trendu na wykresach

background image

Pokazywanie linii trendu na wykresach

Linie trendu to linie obliczane i wykreślane na podstawie danych z wykresu, przy
użyciu równania wybranego typu. Linie trendu można dodawać do większości
wykresów, poza skumulowanymi wykresami paskowymi i słupkowymi oraz wykresami
powierzchniowymi i kołowymi.

Jak pokazać linie trendu dla punktów danych w zaznaczonej serii?

1

Zaznacz serię, dla której chcesz pokazać linie trendu, po czym kliknij w przycisk

„Inspektor” w pasku narzędzi.

2

Kliknij w przycisk Inspektora wykresów, a następnie w „Serie”.

3

Kliknij w „Zaawansowane” na dole panelu serii. Następnie kliknij w „Linia trendu”.

4

Wybierz sposób obliczania linii trendu:

Liniowa: Wykreśla najlepiej dopasowaną linię prostą, użyteczną zwłaszcza w
przypadku prostych, liniowych serii danych.
Logarytmiczna: Wykreśla najlepiej dopasowaną linię krzywą, użyteczną zwłaszcza w
przypadku wartości bardzo szybki zmieniających się i wyrównujących.
Wielomianowa: Wykreśla wzrastającą i opadającą linię krzywą, pokazującą miejsca,
w których wartości rosną i maleją. Użyj sąsiedniego pola tekstowego, aby ustalić
kolejność wielomianów; kolejność równa 4 zwraca 3 wzniesienia lub spadki.
Potęgowa: Wykreśla krzywą, która przydaje się, gdy dane rosną lub maleją ze stałą
szybkością. Ten typ linii trendu nie może być używany z danymi zawierającymi zera lub
wartości ujemne.

154 

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

155

Wykładnicza: Wykreśla krzywą, która przydaje się, gdy dane rosną lub maleją z
rosnącą szybkością. Ten typ linii trendu nie może być używany z danymi zawierającymi
zera lub wartości ujemne.
Średnia ruchoma: Wykreśla linię trendu przy użyciu ustalonej w polu „Okres” liczby
punktów danych, uśredniając je i używając średniej wartości jako punktu trendu.
W sąsiednim polu ustal okres, który ma zostać użyty.

5

Jeżeli chcesz zobaczyć równanie użyte do wyznaczenia linii trendu, kliknij w tę linię

i zaznacz „Pokaż równanie”. Równanie to możesz przeciągnąć w dowolne miejsce na
slajdzie.

6

Jeżeli chcesz zobaczyć wartość R-kwadrat, używaną do obliczenia linii trendu, zaznacz

tę linię i włącz opcję „Pokaż wartość R^2”. Liczbę tę możesz przeciągnąć w dowolne
miejsce na slajdzie.

7

Jeżeli chcesz pokazać etykietę linii trendu, zaznacz tę linię, po czym zaznacz „Etykieta”.

Następnie wpisz tekst etykiety w sąsiednim polu.

8

Jeżeli chcesz zmienić kolor lub grubość linii, zaznacz ją, po czym kliknij w przycisk

grafiki w oknie Inspektora. Dokonaj zmian, używając narzędzi obramowania.