Keynote - Formatowanie wykresów

background image

Formatowanie wykresów

Każdy wykres posiada tytuł, legendę i etykiety, które mogą być pokazane lub ukryte.
Da się także zmienić ich wygląd. Można również zmienić kolory i tekstury wykresu,
skalę i znaczniki osi oraz etykiety punktów danych. Można również obracać wykresy
2D, a także zmieniać kąt i styl oświetlenia wykresów 3D.

Wiele podanych tutaj instrukcji dotyczy wykonywania czynności za pomocą Inspektora
wykresów. Większość z tych czynności można jednak wykonać również za pomocą
paska formatu. Opcje w pasku formatu zmieniają się, zależnie od tego, jaki obiekt
został zaznaczony na obszarze roboczym, udostępniając zawsze odpowiednie funkcje
formatowania.

146 

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

147

Kolejne etykiety lub podpisy można dodać do wykresu za pomocą swobodnych pól
tekstowych. Zobacz „Dodawanie swobodnego pola tekstowego“ na stronie 62, aby
dowiedzieć się, jak to zrobić.