Keynote - Zmiana typu wykresu na inny

background image

Zobacz „Zmiana typu wykresu na inny“ na stronie 144„Formatowanie wykresów“ na
stronie 146, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Zmiana typu wykresu na inny

W dowolnej chwili można zmienić typ istniejącego wykresu na inny. Niektóre typy
wykresów korzystają w inny sposób z danych w wierszach i kolumnach, zgodnie z
opisem poniżej.

Jak zmienić typ istniejącego wykresu na inny?

1

Zaznacz wykres.

144 

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

145

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora

wykresów, po czym wybierz typ wykresu z menu, które rozwija się po kliknięciu
w ikonę wykresu, znajdującą się w lewym górnym rogu.
Gdy przełączysz na wykres kołowy, pierwszy punkt danych w każdej z serii
reprezentowany będzie przez klin.
Gdy przełączysz na wykres punktowy, każdy punkt na wykresie wymagać będzie dwóch
wartości. Jeżeli wykres oparty jest na nieparzystej liczbie wierszy lub kolumn, dane
z ostatniego wiersza lub kolumny nie zostaną na nim uwzględnione.
Gdy przełączysz na wykres słupkowy, kolumnowy, powierzchniowy lub liniowy, każda
seria w nowym wykresie odpowiadać będzie wierszowi lub kolumnie z Edytora danych
wykresu.
Gdy przełączysz na wykres 3D, w Inspektorze wykresów pojawią się przyciski
pozwalające zmienić głębię obiektu, oświetlenie i inne cechy.

Formatowanie zastosowane w zmienianym wykresie nie może być użyte w nowym.
Przykładowo, kolor wypełnienia elementów punktów danych (słupków, klinów itd.)
ma różne domyślne wartości dla każdego wykresu. Jeżeli zmienisz kolor wypełnienia
kolumn, a potem zmienisz rodzaj wykresu na wykres paskowy, kolor wypełnienia
nie zostanie zachowany. Atrybuty, które mogą ulec przywróceniu do domyślnych
ustawień, zależne są od typu wykresu. Są to zwykle: etykiety wartości i ich położenie,
styl tekstu, obrys i cienie serii, wypełnienie serii, symbole punktów danych oraz
wypełnienia punktów danych.

Jeżeli zmieniony zostanie typ wykresu, a nowy typ posiada część wspólnych atrybutów
z poprzednim rodzajem, wspólne atrybuty nie zostaną zmienione. Wspólne atrybuty
to: osie, siatki danych, znaczniki, etykiety osi, wyświetlanie minimalnych wartości,
format liczby, obramowania, obrót, cieniowanie i styl oświetlenia 3D. Więcej informacji
znajdziesz w rozdziale „Formatowanie wykresów“ na stronie 146.

Wykresy paskowe lub słupkowe oraz skumulowane wykresy paskowe lub słupkowe
posiadają wspólne atrybuty poza położeniem etykiety danych. Wykresy paskowe
i słupkowe posiadają także oddzielne atrybuty wypełnienia.

Cień wykresów 3D jest wspólny dla różnych rodzajów wykresu.