Keynote - Podkreślanie tekstu hiperłącza

background image

Podkreślanie tekstu hiperłącza

Tekst hiperłączy jest domyślnie podkreślany, można jednak to podkreślanie wyłączyć.

Oto sposoby wyłączenia podkreślania hiperłączy:
Jeżeli nie chcesz, aby nowe hiperłącza tekstowe były podkreślane, wybierz Keynote

m

> Preferencje, kliknij w „Automatyczna korekta” i wyłącz „Podkreślaj tekst tworzonych
hiperłączy”.
Jeżeli chcesz usunąć podkreślenie z istniejącego hiperłącza tekstowego (lub je

m

dodać), zaznacz tekst i kliknij w przycisk U w pasku formatu. Podkreślony tekst utraci
podkreślenie, natomiast zwykły tekst zostanie podkreślony.
Jeżeli chcesz usunąć podkreślenie z istniejącego hiperłącza tekstowego (lub je dodać),

m

zaznacz je, kliknij w „Czcionki” w pasku narzędzi, po czym rozwiń menu podkreślenia
w oknie czcionek i wybierz z niego „Brak”. Zobacz „Okno czcionek“ na stronie 26, aby
dowiedzieć się więcej o oknie czcionek.

background image

140

Tworzenie wykresów 2D i 3D na podstawie własnych danych,
wybór typu wykresu (np. kołowy, słupkowy, paskowy,
powierzchniowy, liniowy lub punktowy), zmiana stylu,
kolorów i tekstur. Wyświetlanie znaczników, jednostek i
innych etykiet. Łączenie ze sobą dwóch różnych typów
wykresów.

Keynote udostępnia narzędzia pozwalające na tworzenie atrakcyjnych wizualnie
wykresów, służących do przedstawiania danych. Dane te można skopiować i wkleić
z innego dokumentu lub wpisać bezpośrednio do Edytora danych wykresu, aby
utworzyć i zmieniać wykresy bezpośrednio na stronie. Domyślny wygląd wykresów
zgodny jest z wybranym szablonem, ale można zmienić ich kolory, tekstury, cienie,
etykiety i inne cechy, aby dostosować ich wygląd lub wyróżnić pewne elementy.

Parę słów o wykresach

Wykres pozwala lepiej uwidocznić tendencje i zależności, które mogą nie być
widoczne podczas oglądania danych w postaci tabeli. Keynote pozwala na wybór
spośród wielu typów wykresów 2D i 3D, włączając w to wykresy kołowe, liniowe,
paskowe, słupkowe i powierzchniowe, zależnie od rodzaju danych. Można także użyć
wykresu mieszanego, aby nałożyć na siebie dwa różne typy wykresów. Można także
przedstawić dane na dwuwymiarowym wykresie punktowym, korzystającym ze skali
liniowej lub logarytmicznej.

Oto typy wykresów, dostępne w Keynote:

9