Keynote - Animowanie serii obrazków na slajdzie (inteligentne animacje)

background image

Animowanie serii obrazków na slajdzie (inteligentne animacje)

Keynote udostępnia łatwy sposób animowania serii zdjęć lub innych obrazków na
slajdzie, wraz z efektami przejścia pomiędzy nimi. Efekty te to inteligentne animacje.
Taką inteligentną animację można utworzyć w bardzo prosty sposób, a wszystkie jej
atrybuty (takie jak prędkość lub kierunek) będą ustalone automatycznie. Oczywiście te
domyślne ustawienia można w razie potrzeby zmienić.

Inteligentną animację można łatwo rozpoznać na slajdzie: otoczona jest ona niebieską
ramką z purpurowym rombem w prawym dolnym rogu.

Ta fioletowa ikona wskazuje,
że to zdjęcie jest częścią 
inteligentnej animacji.

Jak przygotować inteligentną animację?

1

Wybierz Wstaw > Inteligentna animacja > animacja.

2

Przeciągnij zdjęcia z panelu „Zdjęcia” w przeglądarce multimediów do okna edytora

inteligentnej animacji lub w miejsce oznaczone linią przerywaną na obszarze slajdu.
Jeżeli przeglądarka multimediów nie jest otwarta, kliknij w „Multimedia” w pasku
narzędzi.

Niektóre inteligentne animacje wyświetlają obrazki
w dwóch różnych stanach. Użyj tego suwaka, aby
ustalić wielkość obrazków w każdym ze stanów.

Zaznacz, aby wszystkie
obrazki miały tę samą
wielkość. Wyłącz, aby użyć
oryginalnych wymiarów
poszczególnych zdjęć.

Tutaj przeciągnij zdjęcia.

Możesz także przeciągnąć zdjęcia i inne pliki graficzne bezpośrednio z Findera.

3

Edytor inteligentnej animacji pozwala ją dostosować:

Jeżeli chcesz zamienić ze sobą dwa obrazki, przeciągnij jeden do drugiego w edytorze
inteligentnej animacji.
Jeżeli chcesz usunąć obrazek z animacji, przeciągnij go poza okno edytora lub zaznacz
go i naciśnij klawisz Delete.
Jeżeli chcesz, aby wszystkie zdjęcia uzyskały tę samą wielkość, zaznacz „Skaluj obrazki do
tych samych wymiarów”.

background image

Jeżeli chcesz, aby różnice w wymiarach zdjęć zostały zachowane, wyłącz „Skaluj obrazki
do tych samych wymiarów”.
Niektóre inteligentne animacje wyświetlają obrazki w dwóch stanach. Przyciski i suwak
wielkości pozwalają ustalić wielkość obrazka w każdym ze stanów.

4

Jeżeli chcesz zmienić maksymalny rozmiar obrazków na slajdzie, przeciągnij uchwyty

niebieskiego pola inteligentnej animacji.

Jak zmienić prędkość, kierunek, układ lub inne atrybuty animacji?

1

Zaznacz inteligentną animację i kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi.

2

Kliknij w przycisk Inspektora animacji, a następnie w „Akcja”.

Różne style animacji mają różne atrybuty, więc widoczne opcje i narzędzia będą
zależały od wybranej animacji.

Kliknij, aby zobaczyć

podgląd animacji.

Zaznacz, jeżeli chcesz,

aby niektóre zdjęcia

wyświetlane były dłużej

od pozostałych.

Wybierz efekt animacji.

Wybierz, które
zdjęcia mają zostać
uwzględnione
w animacji.

Wybierz sposób
wyrównania obrazków.

3

Jeżeli chcesz zmienić prędkość animacji, wprowadź wartość w polu „Czas trwania”.

Dłuższy czas trwania oznacza, że każdy z obrazków będzie dłużej wyświetlany.

4

Jeżeli chcesz ustalić, od którego obrazka rozpocznie się animacja i na którym się

zakończy, wybierz ich numery z menu „Animuj od” i „do”.
Zależnie od wybranego pierwszego i ostatniego obrazka, możesz przeglądać kolejne
zestawy obrazków lub wszystkie obrazki.

5

Jeżeli chcesz dostosować inne atrybuty inteligentnej animacji, użyj narzędzi w

Inspektorze animacji.

128 

Rozdział 7    

Wykorzystanie ruchu w pokazach slajdów

background image

Rozdział 7    

Wykorzystanie ruchu w pokazach slajdów

129

Jak rozdzielić czas poszczególnych animacji?

1

Zaznacz „Ustal czas i kolejność każdej animacji” w panelu „Akcja” w Inspektorze

animacji.

2

Jeżeli szufladka kolejności animacji nie jest otwarta, kliknij w „Więcej opcji”.

Na liście w szufladce kolejności animacji wszystkie animacje stanowiące część tej
inteligentnej animacji będą zaznaczone. Domyślnie, każdy obrazek pojawi się na
slajdzie dopiero po kliknięciu, uruchamiającym animację.

3

Jeżeli chcesz, aby animacje uruchamiały się automatycznie po ustalonym czasie (bez

oczekiwania na kliknięcie), rozwiń menu „Rozpocznij animację” (na dole szufladki) i
wybierz z niego „Automat. po animacji n” lub „Po poprzedniej animacji”.
Zaznaczona animacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu poprzedniej.

4

Jeżeli chcesz ustalić opóźnienie pomiędzy poprzednią a bieżącą animacją, wprowadź

wartość w polu „Opóźnienie”.

5

Jeżeli chcesz, aby animacja odtwarzana była pomiędzy innymi animacjami, przeciągnij

ją pomiędzy te animacje na liście.
Zobacz „Mieszanie animacji tekstu, tabel i wykresów“ na stronie 133, aby dowiedzieć się
więcej o przeplataniu animacji.

Jak zmienić styl animacji?
Zaznacz inteligentną animację, po czym wybierz efekt z menu w panelu „Akcja” w

m

Inspektorze animacji.

Jak otworzyć okno edytora inteligentnej animacji?
Kliknij w dowolnym miejscu pola inteligentnej animacji (tego z niebieską ramką).

m

Niektóre inteligentne animacje używają efektów mogących przesuwać obrazki
poza obszar slajdu. Zobacz „Przesuwanie obiektów na slajd i ze slajdu za pomocą
animacji“ na stronie 120, aby dowiedzieć się więcej.

Animację można także umieścić na slajdzie wzorcowym, dzięki czemu efekt ten będzie
widoczny na każdym innym slajdzie, utworzonym w oparciu o ten wzorzec. Więcej
informacji znajdziesz w „Określanie domyślnych przejść“ na stronie 249.