Keynote - Porady dotyczące tworzenia efektu „magicznego przejścia”

background image

Porady dotyczące tworzenia efektu „magicznego przejścia”

Efektu tego nie da się użyć z tabelami, wykresami ani filmami.

Jeżeli chcemy osiągnąć najlepsze działanie efektu „magicznego przejścia”, najlepiej
powielić slajd i dokonać zmian obiektów na kopii.

118 

Rozdział 7    

Wykorzystanie ruchu w pokazach slajdów

background image

Rozdział 7    

Wykorzystanie ruchu w pokazach slajdów

119

Jak przygotować „magiczne przejście”?

1

Utwórz slajd i umieść na nim obiekty (tekst, kształty, obrazki).

2

Zaznacz ten slajd w nawigatorze slajdów i naciśnij klawisze Command-D, aby go

powielić.

3

Przejdź do utworzonej kopii slajdu i przesuń oraz zmień rozmiar niektórych lub

wszystkich obiektów (tekstu, kształtów i obrazków).

4

Dodaj dowolny tekst lub grafikę do tej kopii oryginalnego slajdu i usuń z niej dowolne

obiekty.

5

Zaznacz pierwszy, oryginalny slajd i zastosuj efekt „Magiczne przejście”.