Keynote - Maskowanie (przycinanie) obrazków

background image

Maskowanie (przycinanie) obrazków

Funkcja maskowania pozwala na przycinanie krawędzi obrazków bez wpływu na ich
pliki źródłowe, dzięki czemu da się pozbyć niechcianych fragmentów lub zmieniać
kontur obrazków. Jeżeli nie zostanie wybrany kształt maski, Keynote użyje domyślnej
maski prostokątnej. Do wyboru są dowolne kształty dostępne w Keynote, włączając
w to własne kształty, utworzone za pomocą narzędzia rysowania.

Jak zamaskować obrazek prostokątem?

1

Zaimportuj obrazek, który chcesz zamaskować.

2

Zaznacz obrazek i kliknij w „Maskuj” w pasku narzędzi (lub wybierz Format > Maskuj).

Nad obrazkiem pojawi się maska. Widoczne będą także niektóre narzędzia służące do
jej obsługi.

Przeciągnij obrazek, aby
ustawić część, którą
chcesz pokazać.

Przeciągnij suwak, aby
zmienić wielkość obrazka.

Kliknij, aby pokazać lub ukryć
część poza obszarem maski.

Przeciągnij uchwyty
zaznaczenia, aby zmienić
wielkość maski.

78 

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

79

3

Jeżeli chcesz zmienić rozmiar obrazka, przeciągnij suwak umieszczony nad przyciskiem

„Edytuj maskę”.

4

Ustaw maskę w następujący sposób:

Â

Jeżeli chcesz zmienić rozmiar maski, przeciągnij jej uchwyty zaznaczenia. Gdy
przytrzymasz podczas przeciągania wciśnięty klawisz Shift, zachowane zostaną
proporcje maski.

Â

Jeżeli chcesz obrócić maskę, przytrzymaj wciśnięty klawisz Command podczas
przeciągania narożnego uchwytu zaznaczenia.

5

Przeciągnij obrazek, aby ustawić fragment, który chcesz pokazać. Możesz także

przesunąć maskę, klikając w dowolną jej krawędź i przeciągając ją.

6

Gdy maska jest już we właściwym miejscu i ma właściwy kształt, zakończ jej edycję na

jeden z poniższych sposobów:

Kliknij dwa razy w maskę lub w obrazek.

Â

Naciśnij Return.

Â

Kliknij w dowolnym miejscu poza obrazkiem.

Â

Kliknij w „Edytuj maskę”.

Â

7

Jeżeli chcesz zmienić rozmiar lub obrócić zamaskowany obraz, przeciągnij jego

uchwyty zaznaczenia (z wciśniętym lub bez wciśniętego klawisza Command).

8

Jeżeli chcesz zmienić rozmiar zamaskowanego obrazka, kliknij w niego dwukrotnie, a

następnie kliknij w przycisk „Edytuj maskę”.
W razie potrzeby powtórz powyższe kroki.

9

Jeżeli chcesz odwołać maskę, kliknij w „Usuń maskę” w pasku narzędzi lub wybierz

Format > Usuń maskę.

Jak zamaskować obrazek gotowym kształtem (np. okręgiem lub gwiazdą)?
Zaznacz obrazek i wybierz Format > Maskuj kształtem >

m

kształt.

Dostosuj rozmiar i położenie obrazka i maski, zgodnie z opisem powyżej.

Jak zamaskować obrazek własnym kształtem?

1

Utwórz kształt, którego chcesz użyć jako maski, po czym przeciągnij go nad obrazek,

który chcesz zamaskować.

2

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, aby zaznaczyć zarówno kształt, jak i obrazek, po

czym kliknij w „Maskuj” w pasku narzędzi lub wybierz Format > Maskuj zaznaczonym
kształtem.

3

Dostosuj rozmiar i położenie obrazka i maski, zgodnie z opisem powyżej.

background image

Zmniejszanie wielkości plików z obrazkami

Jeżeli do dokumentu Keynote dodany zostanie bardzo duży obrazek, który następnie
będzie zmniejszony lub zamaskowany, zachowanie go wraz z dokumentem znacznie
zwiększy wielkość pliku. Można jednak w takiej sytuacji zachować jedynie zmniejszoną
lub przyciętą wersję obrazka, redukując wielkość pliku.

Przed zmniejszeniem wielkości pliku trzeba zachować dokument. Zobacz
„Zachowywanie prezentacji“ na stronie 32, aby dowiedzieć się więcej.

Oto sposoby zmniejszania wielkości dokumentu:

m

Jeżeli chcesz zmniejszyć wielkość pliku pojedynczego zamaskowanego lub zmniejszonego
obrazka,
zaznacz ten obrazek i wybierz polecenie Format > Obrazek > Zmniejsz
wielkość pliku obrazka.

m

Jeżeli chcesz zmniejszyć wielkości plików wszystkich zamaskowanych i zmniejszonych
obrazków oraz przyciętych filmów
, wybierz Plik > Zmniejsz wielkość pliku.

Zobacz „Zmniejszanie wielkości plików multimedialnych“ na stronie 114, aby
dowiedzieć się więcej o zmniejszaniu plików filmowych.

Uwaga: Po zmniejszeniu wielkości pliku zamaskowanych i zmniejszonych obrazków
nie będzie można przywrócić ich oryginalnej wielkości. Jedynym sposobem będzie
ponowne dodanie oryginalnych plików do dokumentu.

Nie da się zmniejszyć w ten sposób wielkości obrazków używanych w wypełnieniach
obiektów oraz w animacjach. Niektóre typy plików mogą również nie pozwalać na
zmniejszenie wielkości.