Keynote - Importowanie obrazków

background image

obiektami

background image

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zaimportować obrazek:
Kliknij w „Multimedia” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk „Zdjęcia” w oknie

m

przeglądarki multimediów, zaznacz album, z którego chcesz wybrać zdjęcie, po czym
przeciągnij miniaturkę zdjęcia w odpowiednie miejsce na stronie.

1wpOJFKXZCJFS[pSwE•P

Najpierw kliknij w jeden z tych
przycisków, aby przejść do swoich
plików multimedialnych.

/BTU‹QOJFQS[FDJhHOJK
XZCSBOhS[FD[EP
EPLVNFOUVMVCQPMBPCSB[LB
XKFEOZN[JOTQFLUPSwX

+F×FMJDIDFT[QPT[VLBmQMJLV 
XQJT[UVUBKKFHPOB[X‹

Przyciski u góry przeglądarki multimediów dają dostęp do zdjęć z biblioteki iPhoto,
filmów z katalogu „Filmy” i plików dźwiękowych z biblioteki iTunes.
Wybierz Wstaw > Wybierz, zaznacz plik i kliknij w przycisk „Wstaw”.

m

Przeciągnij plik obrazka z Findera.

m

Przeciągnij plik z innego programu.

m

Po zaimportowaniu obrazka można przeciągnąć go w inne miejsce pola roboczego
slajdu. Przeciągnięcie obrazka nawigatora slajdów spowoduje utworzenie nowego
slajdu, zawierającego przeciągany obrazek.

Narzędzia Keynote pozwalają na maskowanie (przycinanie) obrazków, zmianę ich
jasności, kontrastu i innych cech, a także na wymazywanie tła.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o manipulacji obrazkami i korzystaniu z nich w
większych prezentacjach, zobacz „Manipulowanie obiektami, układanie obiektów i
zmiana ich wyglądu“ na stronie 90. Opisane są tam sposoby umieszczania obrazków,
zmiany ich wielkości i ułożenia, dodawania cienia, odbić (odblasku), ramek itd. Jeżeli
chcesz, aby obrazki dodane do slajdu poruszały się w trakcie prezentacji, zobacz
Rozdział 7, „Wykorzystanie ruchu w pokazach slajdów,“ na stronie 116.

76 

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

77