Keynote - Usuwanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

background image

Usuwanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

Menu „Edycja” zawiera polecenia związane z redagowaniem tekstu.

Oto sposoby edycji tekstu:
Jeżeli chcesz skopiować (lub wyciąć) i wkleić tekst, zaznacz go i wybierz Edycja >

m

Kopiuj lub Edycja > Wklej. Kliknij w miejscu, gdzie tekst ma zostać wklejony.

Jeżeli chcesz, aby wklejony tekst zachował swój oryginalny wygląd, wybierz Edycja >
Wklej.
Jeżeli chcesz, aby tekst przyjął wygląd tekstu w miejscu, w którym zostanie wklejony,
wybierz Edycja > „Wklej i dostosuj styl”.
Jeżeli chcesz usunąć tekst, zaznacz go i wybierz Edycja > Usuń lub wciśnij klawisz

m

Delete.
Jeżeli przypadkowo usuniesz ważny tekst, wybierz Edycja > Cofnij, aby go przywrócić.

Polecenia Kopiuj i Wytnij powodują umieszczenie zaznaczonego tekstu w tymczasowej
przechowalni, tzw. Schowku, w którym pozostaje on tylko do momentu ponownego
użycia polecenia Kopiuj lub Wytnij albo do wyłączenia komputera. Schowek
przechowuje jednocześnie zawartość tylko jednego polecenia Kopiuj lub Wytnij.