Keynote - Sprawdzanie poprawności tekstu na slajdach

background image

Sprawdzanie poprawności tekstu na slajdach

Keynote udostępnia kilka narzędzi pozwalających na sprawdzanie pisowni w tekście.