Keynote - Zmiana wielkości tekstu

background image

Zmiana wielkości tekstu

Istnieje kilka sposobów zmiany wielkości tekstu, pozwalających na jego powiększanie
i zmniejszanie. Jeżeli wielkość tekstu jest często zmieniana, można dodać ikony
„Większa” i „Mniejsza” do paska narzędzi, pozwalające na zmianę wielkości czcionki
jednym kliknięciem.

Najpierw należy zaznaczyć tekst lub pole tekstowe zawierające tekst, którego wielkość
ma zostać zmieniona.

Jak zmieniać wielkość zaznaczonego tekstu punkt po punkcie?

1

Zaznacz tekst, którego wielkość chcesz zmienić.

52 

Rozdział 4    

Praca z tekstem

background image

Rozdział 4    

Praca z tekstem

53

2

Wybierz Format > Czcionka > Większa. Gdy wybierzesz Format > Czcionka > Mniejsza,

wielkość czcionki zostanie zmniejszona o jeden punkt.

Jak umieścić ikony „Większa” i „Mniejsza” w pasku narzędzi?

1

Wybierz Widok > Dostosuj pasek narzędzi.

2

Przeciągnij ikony „Większa” i „Mniejsza” z zestawu dostępnych ikon do paska narzędzi

Możesz umieścić je w dowolnym miejscu paska.

3

Kliknij w „Gotowe”.

Kliknięcie w ikonę „Mniejsza” lub „Większa” spowoduje zmianę wielkości tekstu o jeden
punkt.

Jak ustalić dokładną wielkość zaznaczonego tekstu?

1

Kliknij w „Czcionki” w pasku narzędziowym.

2

Wybierz wielkość czcionki lub wpisz ją w polu „Wielkość” po prawej stronie okna

czcionek.
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Okno czcionek“ na stronie 26.

Automatyczne zmniejszanie tekstu

Keynote może automatycznie zmniejszyć wielkość tekstu, który nie mieści się w
zastępczym polu tekstowym, dzięki czemu nie trzeba będzie dostosowywać wielkości
tekstu ręcznie. Jeżeli w polu tekstowym jest zbyt dużo tekstu, na dole pola pojawia się
znacznik przepełnienia, czyli mały znak plus (+).

Najpierw należy zaznaczyć pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać
zmniejszony.

Oto sposoby automatycznego zmniejszania wielkości czcionki w celu zmieszczenia 
tekstu w polu tekstowym:
Kliknij dwa razy w znacznik przepełnienia, widoczny na dole pola tekstowego.

m

Zaznacz „Rozm. aut.” w pasku formatu.

m

Kliknij w pole tekstowe, trzymając wciśnięty klawisz Control, po czym wybierz

m

„Automatycznie zmniejszaj tekst”.
Zaznacz „Automat. zmniejszaj tekst” w Inspektorze tekstu.

m

Stopień zmniejszenia tekstu wyświetlany jest w Inspektorze tekstu obok
wspomnianego pola wyboru.

Automatyczne zmniejszenie tekstu obejmuje zmianę wielkości czcionki i odstępów
między wierszami. Wszelkie ręczne zmiany wielkości czcionki i odstępów są
anulowane. Keynote nie zmniejszy jednak tekstu bardziej, niż o 40%. Jeżeli po
zmniejszeniu o 40% tekst nadal jest zbyt duży, aby zmieścił się w polu tekstowym,
zostanie on obcięty. Chcąc zmieścić tekst w polu tekstowym, trzeba będzie go skrócić
lub ręcznie zmniejszyć wielkość albo krój czcionki.

background image

Gdy tekst zostanie skopiowany z zastępczego pola tekstowego z włączonym
automatycznym zmniejszaniem i wklejony do pola bez automatycznego zmniejszania,
odzyska swą oryginalną wielkość Gdy tekst zostanie wklejony do zastępczego pola
tekstowego z włączonym automatycznym zmniejszaniem, jego wielkość zostanie od
razu dostosowana.

Uwaga: Wielkość zmniejszonego automatycznie tekstu oraz jego odstępy między
wierszami nie są widoczne w oknie czcionek ani w Inspektorze tekstu. Narzędzia te
nadal pokazują oryginalną wielkość czcionki i oryginalne odstępy między wierszami.
Zmiany tych ustawień w takim tekście mają wpływ na jego oryginalny wygląd,
widoczny dopiero po skopiowaniu i wklejeniu tekstu do nowego pola tekstowego bez
włączonej funkcji automatycznego zmniejszania.

Automatyczne zmniejszanie może zostać zastosowane w zastępczych polach
tekstowych we wzorcu, co spowoduje użycie tej funkcji we wszystkich nowych
slajdach opartych o dany wzorzec. Więcej informacji dotyczących modyfikowania
slajdów wzorcowych można znaleźć w „Projektowanie slajdów wzorcowych i
motywów“ na stronie 240.