Keynote - Zmiana kapitalizacji tekstu

background image

Zmiana kapitalizacji tekstu

Można szybko zamienić tekst na same wielkie litery lub małe litery, albo automatycznie
rozpocząć każde słowo wielką literą.

Najpierw trzeba zaznaczyć tekst lub pole tekstowe z tekstem, w którym mają zostać
dokonane zmiany.

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby użyć wielkich lub małych liter: 
Wybierz Format > Czcionka > Wielkie litery.

m

Jeżeli tekst ma być zapisany samymi wielkimi literami, wybierz „Wersaliki”.
Jeżeli małe litery mają zostać zastąpione mniejszymi wielkimi literami, wybierz „Kapitaliki”.
Jeżeli wszystkie pierwsze litery wyrazów mają być wielkie, wybierz „Pierwsze wyrazów”.
Jeżeli chcesz wyłączyć automatyczną zmianę wielkości liter, wybierz „Brak”. Przywrócona
zostanie oryginalna postać tekstu: wszystkie litery wprowadzone jako wielkie będą
wielkie, a wprowadzone jako małe — będą małe.