Keynote - Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu

background image

Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu

Pasek formatu, menu „Format” i okno czcionek pozwalają szybko i łatwo zmienić
wygląd tekstu.

50 

Rozdział 4    

Praca z tekstem

background image

Rozdział 4    

Praca z tekstem

51

Zaznacz najpierw fragment tekstu lub pole tekstowe zawierające tekst, który chcesz
zmienić.

Oto sposoby podkreślania, pogrubiania i pochylania czcionki:
Kliknij w odpowiedni przycisk w pasku formatu:

m

Kliknij w przycisk B, aby użyć pogrubionej czcionki.

Â

Kliknij w przycisk I, aby użyć kursywy.

Â

Kliknij w przycisk U, aby użyć podkreślenia.

Â

Zmiana koloru tekstu.

Zmiana kroju, stylu
i wielkości czcionki.

Pogrubienie tekstu,

kursywa i podkreślenie.

Wybierz Format > Czcionka > „Pogrubienie”, „Kursywa” lub „Podkreślenie”.

m

Kliknij w „Czcionki” w pasku narzędzi i użyj przycisków w oknie czcionek, aby podkreślić

m

tekst lub zmienić czcionkę na pogrubioną albo na kursywę.