Keynote - Zastosowanie nowego wzorca do slajdu

background image

Zastosowanie nowego wzorca do slajdu

Wzorzec slajdu można zmienić w dowolnej chwili. Przykładowo, po umieszczeniu
zdjęcia na slajdzie można zmienić jego wzorzec z poziomego na pionowy.

Po wybraniu innego wzorca slajdu, wszelkie zmiany dokonane na slajdzie (np.
dotyczące wyglądu czcionki) zostaną zachowane. Można je usunąć, stosując ponownie
wzorzec do slajdu.

Jak szybko wybrać inny wzorzec dla slajdu?
Zaznacz slajd, którego wzorzec chcesz zmienić, kliknij we „Wzorce” w pasku narzędzi i

m

wybierz inny slajd wzorcowy.

Jak przywrócić domyślne ustawienia wybranego motywu slajdu?
Zaznacz slajd i wybierz Format > „Zastosuj ponownie wzorzec do slajdu”.

m

Jak zmienić wzorzec slajdu za pomocą Inspektora slajdów?

1

Zaznacz slajd, którego makietę chcesz zmienić.

2

Wybierz Widok > Pokaż Inspektora, po czym kliknij w przycisk Inspektora slajdów.

3

Kliknij w „Wygląd”.

4

Jeżeli chcesz zastosować inny wzorzec, kliknij w miniaturkę slajdu i wybierz nowy

wzorzec z rozwiniętej w ten sposób listy.