Keynote - Znajdowanie zarchiwizowanej wersji prezentacji

background image

Sposób tworzenia kopii zapasowych zależy od wersji używanego systemu. Mac OS
X 10.7 (Lion) lub nowszy automatycznie tworzy „migawki” prezentacji za każdym
razem, gdy ją zachowujesz. W dowolnej chwili możesz przeglądać archiwum
wszystkich zachowanych wcześniej wersji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
o korzystaniu z archiwum wersji dokumentów w systemie Lion, zobacz „Znajdowanie
zarchiwizowanej wersji prezentacji“ na stronie 34.

Jeżeli używasz systemu Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) lub starszego, możesz włączyć
w Keynote funkcję automatycznego tworzenia kopii ostatnio zachowanej wersji
prezentacji. Innym możliwym zastosowaniem tej funkcji jest użycie jej w systemie
Mac OS X (Lion) w celu zachowywania kopii zapasowej prezentacji na innym dysku
twardym lub dysku sieciowym.

Jak zarchiwizować poprzednio zachowaną wersję prezentacji w systemie Lion lub 
nowszym?
Wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj wersję. Możesz także nacisnąć klawisze

m

Command-S.

Jak utworzyć kopię ostatnio zachowanej wersji prezentacji?
Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje, kliknij w Ogólne, po czym zaznacz

m

pole wyboru „Archiwizuj poprzednią wersję”.
Gdy następnym razem zachowasz prezentację, automatycznie zostanie utworzona jej
kopia. Znajdzie się ona w tym samym miejscu, co oryginał, a jej nazwa rozpoczynać
się będzie od „Kopia zapasowa”. Kopia zapasowa obejmuje tylko jedną, ostatnio
zachowaną wersję dokumentu. Za każdym razem, gdy zachowasz prezentację,
poprzednia kopia zapasowa zostanie zastąpiona nową.

Znajdowanie zarchiwizowanej wersji prezentacji

Jeżeli używasz systemu Mac OS X 10.7 (Lion) lub nowszego i masz zarchiwizowane
wersje swojej prezentacji, możesz je przeglądać, aby znaleźć wersję, którą chcesz
odtworzyć lub wykorzystać. Gdy znajdziesz zarchiwizowaną wersję dokumentu,
możesz zarówno odtworzyć ją jako pełną, edytowalną kopię, jak również wydobyć
z niej tekst, obrazki lub ustawienia w celu ponownego wykorzystania.

34 

Rozdział 2    

Tworzenie, otwieranie i zachowywanie prezentacji Keynote

background image

Rozdział 2    

Tworzenie, otwieranie i zachowywanie prezentacji Keynote

35

Jak przeglądać zarchiwizowane wersje prezentacji?

1

Otwórz prezentację, do starszych wersji której chcesz uzyskać dostęp, po czym ustaw

wskaźnik nad nazwą tej prezentacji u góry okna programu Keynote.
Obok nazwy dokumentu pojawi się trójkąt.

2

Kliknij w ten trójkąt, po czym wybierz polecenie „Przeglądaj wszystkie wersje”.

Na ekranie pojawią się miniaturki przedstawiające migawki zachowanych wersji
prezentacji, wyświetlane na tle gwiazd. Linia czasowa po prawej stronie ekranu
wskazuje, kiedy zachowana została wersja widoczna na wierzchu po prawej.

#JF×hDBXFSTKBQSF[FOUBDKJ

1PQS[FEOJFXFSTKFQSF[FOUBDKJ

,MJLOJK BCZPEUXPS[ZmXFSTK‹XJEPD[Oh

QPQSBXFKTUSPOJFFLSBOV

,MJLOJK BCZPQVÀDJmUFOXJEPL

CF[PEUXBS[BOJBTUBST[FKXFSTKJ

1S[FDJhHOJKX[E•V×MJOJJ

D[BTV BCZ[PCBD[ZmXFSTKF

[BDIPXBOFX¥QS[FT[•PÀDJ

3

Przeciągnij uchwyt wzdłuż linii czasowej, aby cofnąć się do starszych wersji prezentacji.

4

Gdy znajdziesz wersję, której chcesz się przyjrzeć bliżej, kliknij w jej miniaturkę.

Wersja zostanie powiększona i przeniesiona na pierwszy plan. Na planie tym można
przeglądać slajdy, zaznaczać znajdujące się na nich rzeczy, otwierać okna Inspektora
oraz kopiować obiekty i ustawienia.

5

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Jeżeli chcesz przywrócić starszą wersję w całości, kliknij w Odtwórz, gdy wersja ta

Â

jest na pierwszym planie. Odtworzony dokument pojawi się na biurku komputera,
zastępując poprzednio używaną wersję. Zastąpiona wersja zostanie wcześniej
zachowana na linii czasowej, będzie więc można ją przywrócić w razie potrzeby.

background image

Jeżeli chcesz przywrócić ze starszej wersji tylko pojedynczy obiekt, ustawienie

Â

lub tekst, zaznacz ten element i naciśnij klawisze Command-C, aby go skopiować.
Następnie kliknij w Bieżący dokument, aby wyświetlić bieżącą wersję prezentacji.
Znajdź slajd, na którym chcesz umieścić skopiowaną rzecz, po czym kliknij w ten
slajd, aby ustawić kursor w miejscu, w którym chcesz tę rzecz wstawić. Naciśnij
klawisze Command-V, aby wkleić skopiowaną rzecz.
Jeżeli chcesz zobaczyć obok siebie starszą i bieżącą wersję, aby je porównać, kliknij

Â

w Bieżący dokument.

6

Jeżeli chcesz powrócić na biurko, kliknij w Gotowe.