Keynote - Cofanie zmian

background image

Cofanie zmian

Można cofnąć wszystkie lub niektóre zmiany dokonane w dokumencie od momentu
jego otwarcia lub zachowania.

Możesz odwołać zmiany w następujący sposób:
Jeżeli chcesz cofnąć ostatnio wprowadzoną zmianę, wybierz Edycja > Cofnij lub

m

naciśnij Command-Z.
Jeżeli chcesz cofnąć wiele wprowadzonych zmian, wielokrotnie wybierz Edycja > Cofnij

m

lub wielokrotnie naciśnij Command-Z. Możesz w ten sposób cofnąć wszelkie zmiany
dokonane od otwarcia dokumentu lub przywrócenia ostatnio zachowanej wersji.
Jeżeli chcesz cofnąć jedną lub więcej operacji Edycja > Cofnij, wybierz Edycja >

m

Przywróć lub naciśnij Shift-Command-Z.
Jeżeli chcesz cofnąć wszystkie zmiany dokonane od ostatniego zachowania

m

dokumentu, wybierz Plik > „Przywróć do zachowanego”, po czym kliknij w „Przywróć”.

Jak przywrócić ostatnio zachowaną wersję dokumentu?
Wybierz Plik > „Przywróć do zachowanego”. Spowoduje to cofnięcie wszelkich zmian

m

w otwartym dokumencie.