Keynote - Tworzenie oryginalnego slajdu wzorcowego

background image

Tworzenie oryginalnego slajdu wzorcowego

Jeżeli wśród slajdów wzorcowych nie ma żadnego, który przypominałby potrzebny
slajd, można utworzyć nowy slajd wzorcowy od podstaw.

Jak utworzyć nowy slajd wzorcowy?
Zaznacz pusty slajd w panelu slajdów wzorcowych.

m

Jeżeli w używanym motywie nie ma pustego slajdu, zaznacz dowolny slajd wzorcowy,

m

wybierz Edycja > Zaznacz wszystko i naciśnij klawisz Delete.