Keynote - Projektowanie slajdów wzorcowych i motywów

background image

Projektowanie slajdów wzorcowych i motywów

Motywy dołączone do Keynote to zestawy slajdów wzorcowych, posiadających
ustalone makiety, tła, wykresy, tabele i atrybuty tekstu. Cechy te można zmienić, aby
utworzyć własne slajdy wzorcowe i własne motywy. Zmiany dokonane w slajdzie
wzorcowym pojawiają się na każdym slajdzie dokumentu, który jest oparty o
zmieniony slajd wzorcowy.

Oto sposoby utworzenia nowego motywu:

Dokonanie zmian w slajdach wzorcowych i zachowanie dokumentu jako nowego

Â

motywu.
Usunięcie wszystkich slajdów wzorcowych poza pustym, utworzenie zestawu

Â

slajdów wzorcowych od podstaw i zachowanie dokumentu jako nowego motywu.

Oto cechy slajdu wzorcowego, które można zmienić:

Domyślne położenie tekstu tytułu i części głównej

Â

Grafika w tle

Â

Domyślne czcionki

Â

Domyślne style wypunktowania

Â

Domyślne położenie obiektów (czyli położenie obiektów zastępczych)

Â

Wypełnienia obiektów i style linii

Â

Styl wykresów

Â

Styl przejść między slajdami

Â

Położenie linii pomocniczych

Â

12

Projektowanie własnych slajdów 

wzorcowych i motywów

background image

Rozdział 12    

Projektowanie własnych slajdów wzorcowych i motywów

241