Keynote - Zachowywanie własnego motywu

background image

Zachowywanie własnego motywu

Można utworzyć nowy motyw, zawierający zmiany dokonane w slajdach wzorcowych
bieżącego motywu.

Jak zachować bieżący motyw jako nowy, własny motyw?

1

Wybierz Plik > Zachowaj motyw.

2

Podaj nazwę dla motywu.

3

Jeżeli dodane zostały dźwięki lub filmy, które chcesz dołączyć do motywu, zaznacz

„Kopiuj dźwięki i wideo do motywu”.
Jeżeli nie widzisz tych opcji, kliknij w trójkąt rozwijania po prawej stronie pola
„Zachowaj jako”.

250 

Rozdział 12    

Projektowanie własnych slajdów wzorcowych i motywów

background image

Rozdział 12    

Projektowanie własnych slajdów wzorcowych i motywów

251

Zachowanie plików multimedialnych wraz z dokumentem znacznie zwiększa jego
wielkość.

4

Kliknij w przycisk Zachowaj.

Własne motywy zachowywane są domyślnie w katalogu /Biblioteki/Application
Support/iWork/Keynote/Motywy, znajdującym się w katalogu domowym. Możesz
jednak wskazać inne miejsce, ale tylko motywy znajdujące się we wspomnianym
katalogu będą widoczne w palecie motywów. Jeżeli chcesz użyć motywu
zachowanego w innym miejscu, możesz otworzyć go ręcznie za pomocą Findera.