Keynote - Określanie domyślnych przejść

background image

Określanie domyślnych przejść

Można wybrać domyślny styl przejścia dla slajdu wzorcowego, tak aby każdy slajd
oparty o ten wzorzec automatycznie używał wybranego przejścia.

background image

Jak wybrać domyślne przejście dla slajdu wzorcowego?

1

Kliknij w „Widok” w pasku narzędzi i wybierz „Pokaż slajdy wzorcowe”.

2

Zaznacz slajd w panelu slajdów wzorcowych.

3

Wybierz przejście w panelu „Przejścia”, znajdującym się w oknie Inspektora slajdów

wzorcowych. Zobacz „Dodawanie przejść pomiędzy slajdami“ na stronie 117, aby
dowiedzieć się więcej.